Νέα

Resectable pancreatic cancer with peritoneal metastases

Δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Trials η εργασία με τίτλο “Resectable pancreatic cancer with peritoneal metastases” που αναφέρεται σε ασθενείς με εξαιρέσιμο παγκρεατικό καρκίνο, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email