Νέα

HIPEC για τον καρκίνο του παγκρέατος

Χάρη στις δημοσιεύσεις μου για τον καρκίνο του παγκρέατος, που αντιμετωπίζεται με χειρουργική εκτομή και ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον της χειρουργικής κοινότητας και αρκετά κέντρα έχουν υιοθετήσει την ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email