Παθήσεις με περιτοναϊκή διασπορά

Οι παθήσεις με περιτοναϊκή διασπορά οι οποίες αντιμετωπίζονται με κυτταρομειωτική χειρουργική και διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) είναι οι εξής:

  1. το ψευδομύξωμα του περιτοναίου

  2. ο ορθο-κολικός καρκίνος με περιτοναϊκή διασπορά

  3. ο γαστρικός καρκίνος με περιτοναϊκή διασπορά

  4. ο καρκίνος της σκωληκοειδούς με περιτοναϊκή διασπορά

  5. ο καρκίνος του λεπτού εντέρου με περιτοναϊκή διασπορά

  6. το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου

  7. ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος των ωοθηκών (σταδίου FIGO III)

  8. η σαρκωμάτωση του περιτοναίου

Η κυτταρομειωτική χειρουργική σε συνδυασμό με υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) θεωρείται σήμερα η βασική θεραπεία των παθήσεων αυτών.

Στις περιπτώσεις αυτές, αφού τελειώσουν οι χειρουργικές εκτομές, διενεργείται η υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC).

Από τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχει βρεθεί ότι τα φάρμακα με μεγάλο μοριακό βάρος (όπως είναι τα περισσότερα κυτταροστατικά), έχουν την ιδιότητα να δρουν τοπικά στις επιφάνειες του περιτοναίου έντονα και παρατεταμένα, ενώ ταυτόχρονα απορροφούνται αργά-αργά στη συστηματική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι εμφυτεύσεις στις περιτοναϊκές επιφάνειες. Το βάθος διείσδυσης των κυτταροστατικών φαρμάκων δεν ξεπερνά τα 2-3mm. Κατά συνέπεια, μόνον ο μικροσκοπικός υπολειμματικός όγκος είναι δυνατό να εκριζωθεί με τη δράση των ενδοπεριτοναϊκά χορηγούμενων κυτταροστατικών. Επομένως η χειρουργική εξαίρεση του όγκου είναι υψίστης σημασίας.

Για τις παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα (ψευδομύξωμα του περιτοναίου, ορθο-κολικό καρκίνο, γαστρικό καρκίνο, καρκίνο της σκωληκοειδούς και καρκίνο του λεπτού εντέρου), χρησιμοποιείται η μιτομυκίνη επί μιάμιση ώρα, σε θερμοκρασία 42-43°C. Όσον αφορά το γαστρικό καρκίνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της μιτομυκίνης η πλατίνη σε συνδυασμό με μιτομυκίνη-C, ενώ για το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου, τον καρκίνο των ωοθηκών και την σαρκωμάτωση του περιτοναίου χρησιμοποιείται ο συνδυασμός πλατίνης-δοξορουμπικίνης. Για τον ορθο-κολικό καρκίνο και τον καρκίνο της σκωληκοειδούς μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η οξαλιπλατίνη.

Εάν κριθεί ότι χρειάζεται επιπλέον να χορηγηθεί πρώιμη μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, τότε χρησιμοποιείται συνήθως η 5-φθοριο-ουρακίλη από την 1η έως την 5η μετεγχειρητική ημέρα ή οι ταξάνες.