Νέα

Ομιλία σχετικά με το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου

Ο Δρ. Αντώνιος-Απόστολος Τέντες εμφανίστηκε στην εκπομπή Face2Face και μίλησε για το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου, τον καρκίνο του σκωλικοειδούς και τον καρκίνο του παχέως εντέρου, καθώς και για την αντιμετώπιση τους με κυτταρομειωτική χειρουργική και ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία.

Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου | Σχετικές δημοσιεύσεις του Δρ. Τέντε:

  1. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Γ. Γεωργιάδης, Α. Φίσκα, Μ. Μηνάς, Θ. Δημητρίου. Μεσοθηλίωμα περιτοναίου Ελλ Χειρ Ογκολ 2003, 3: 41-43

  2. Α. Α. Τέντες, Χ. Καραμβέρη, Ο. Κορακιανίτης, Ν. Κουρκουτσάκης, Π. Πρασόπουλος. Διάχυτο κακόηθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου. Αντιμετώπιση με κυτταρομειωτική χειρουργική και περι-εγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. Ιατρική 2011, 100 (3): 206-210

  3. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Α. Φίσκα, Ε. Σταματάκης, Θ. Δημητρίου. Μεσοθηλίωμα περιτοναίου. 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη 8-13/11/00, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 209

  4. Φίσκα Α, Τέντες Α. Α, Παπαλουκάς Χ, Εξαδάκτυλος Ι, Δημητρίου Θ. Κακόηθες μεσοθηλίωμα: μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 237, Αθήνα, 18-21/11/00

  5. Σ. Εμμανουηλίδης, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Κ. Στάμου, Ε. Σαμαντά, Α. Καρελής, Β. Νταρλαδήμα, Σ. Τόττας, Ι. Τσανακτσίδης, Α. Α.Τέντες. Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 5-8-12/13

  6. Κ. Μ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Δ. Τσάμης, Μ. Σταθάκη, Ε. Σαμαντά, Α. Α. Τέντες. Κυτταρομειωτική χειρουργική στην αντιμετώπιση του διαχύτου κακοήθους μεσοθηλιώματος του περιτοναίου. Αποτελέσματα επί 17 περιπτώσεων. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

  7. Cao C, Yan TD, Morris DL, van der Speeten K, Laurberg S, Glehen O, Link K, Piso P, Tentes AA, Deraco M, Larsen SG, Kecmanovic D, Bayón LG, Melero JT, González-Moreno S, Mahteme H, Gertsch P, Moran B, Esquivel J, Alexander R, Levine EA, Sugarbaker PH. Prospective registry on mesothelioma peritonei treatment (PROMPT): study design and rationale. Tumori. 2012 Jan-Feb;98(1):166-71. doi: 10.1700/1053.11517

  8. Stamou K, Tsamis D, Pallas N, Samanta E, Courcoutsakis N, Prassopoulos P, Tentes A. A. Treating peritoneal mesothelioma with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. A case series and review of the literature. Int J Hyperthermia 2015, 18: 1-7 [Προβολή]

Tweet Like Share Share Pin it Email