Κυτταρομειωτική χειρουργική
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο

Η κυτταρομειωτική χειρουργική και η χρήση της στην αντιμετώπιση του καρκίνου:

Επιγαστρική περιτοναιοεκτομή

Επιγαστρική περιτοναιοεκτομή

κυτταρομειωτική χειρουργική - υποδιαφραγματική περιτοναιοεκτομή
Υποδιαφραγματική περιτοναιοεκτομή
κυτταρομειωτική χειρουργική - πυελική περιτοναιοεκτομή
Πυελική περιτοναιοεκτομή

Ο σκοπός στην κυτταρομειωτική χειρουργική είναι η μέγιστη δυνατή μείωση ή η εξάλειψη της νόσου από τις περιτοναϊκές επιφάνειες. Αυτό είναι δυνατό να γίνει με τις τυπικές περιτοναιοεκτομές, όπως έχει περιγραφεί από τον Paul H. Sugarbaker. Οι περιτοναιοεκτομές είναι:

 1. η εκτομή του μείζονος επιπλόου και σπληνός

 2. η δεξιά υποδιαφραγματική περιτοναιοεκτομή

 3. η αριστερή υποδιαφραγματική περιτοναιοεκτομή

 4. η χολοκυστεκτομή και η εκτομή του ελάσσονος επιπλοϊκού θυλάκου

 5. η πυελική περιτοναιοεκτομή

 6. η εκτομή του ελάσσονος επιπλόου 

Οι εκτομές αυτές διενεργούνται με τη βοήθεια της διαθερμίας, η οποία στο άκρο της φέρει μπίλια 2mm, η οποία χρησιμεύει για τον διαχωρισμό των φυσιολογικών ιστών από το καρκινικό φορτίο.

Η εκτίμηση της έκτασης και της κατανομής της περιτοναϊκής νόσου γίνεται με διάφορους τρόπους, αλλά ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος, είναι ο δείκτης της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης (PCI).

Η επάρκεια της κυτταρομειωτικής επέμβασης εκτιμάται από την μέγιστη διάμετρο της υπολειμματικής νόσου. Εάν η υπολειμματική νόσος δεν είναι μακροσκοπικά ορατή τότε ομιλούμε για κυτταρομείωση τύπου CC-0. Εάν η μέγιστη διάμετρος της νόσου είναι μέχρι 0.25cm τότε η κυτταρομειωτική επέμβαση θεωρείται τύπου CC-1. Εάν η μέγιστη διάμετρος της υπολειμματικής νόσου είναι μεταξύ 0.25-2.5cm η επέμβαση θεωρείται τύπου CC-2, ενώ εάν είναι μεγαλύτερη των 2.5cm τότε η επέμβαση θεωρείται τύπου CC-3.

Δύο παράγοντες, που σχετίζονται σημαντικά με την επιβίωση, είναι ο δείκτης της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης και η επάρκεια της κυτταρομείωσης. Όσο μικρότερη είναι η έκταση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης ή όσο επαρκέστερη είναι η κυτταρομειωτική επέμβαση, τόσο καλύτερη αναμένεται να είναι η επιβίωση και τόσο μικρότερες πιθανότητες υποτροπής της νόσου υπάρχουν.

Σχετικές δημοσιεύσεις του Δρ. Τέντε:

 1. Α. Α. Τέντες, Κ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Χ. Καραμβέρη, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Χρηστάκης. Κυτταρομείωση και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία σε περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνο ορθού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31/3-2/4/2016

 2. Χ. Καραμβέρη, Ν. Πάλλας, Κ. Στάμου, Δ. Κυζιρίδης, Β. Κυριακόπουλος, Χ. Χρηστάκης, Α. Α. Τέντες, Κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC στην περιτοναϊκή σαρκωμάτωση. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016

 3. Τέντες Α. Α, Στάμου Κ, Πάλλας Ν, Καραμβέρη Χ, Κυζιρίδης Δ, Χρηστάκης Χ. Κυτταρομειωτική χειρουργική σε συνδυασμό με διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος: αναφορά επί 4 περιπτώσεων. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016

 4. A. A. K. Tentes, O. S. Korakianitis, S. Kakolyris, D. Kyziridis, D. Veliovits, C. Karagiozoglou, E. Sgouridou, K. Moustakas. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy in recurrent ovarian cancer. Tumori 2010, 96: 411-416 [Προβολή]

 5. A. A. Tentes, S. A. Kakolyris, D. Kyziridis, C. Karamveri. Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy in the treatment of advanced epithelial ovarian cancer. J Oncol 2012, doi: 10.1155/2012/358341 [Προβολή]

 6. A. A. Tentes, O. Korakianitis, N. Pallas, C. Mavroudis, P. Sarlis, A. Liberis, A. Pagalos, S. Popidis. Peritoneal colorectal carcinomatosis treated with cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy. Surgical Science 2012, 3: 72-77 [Προβολή]

 7. Stamou K, Tsamis D, Pallas N, Samanta E, Courcoutsakis N, Prassopoulos P, Tentes A. A. Treating peritoneal mesothelioma with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. A case series and review of the literature. Int J Hyperthermia 2015, 18: 1-7 [Προβολή]

 8. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, E. Samanta, E. Evodia. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal carcinomatosis from rectal cancer. Hell Surg Oncol 2015, 6: 43-47 [Προβολή]