Καρκίνος του στομάχου

καρκίνος του στομάχου

Ο καρκίνος του στομάχου και η σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου:

Ο καρκίνος του στομάχου αντιμετωπίζεται με τον Ιαπωνικό τρόπο (δυνητικά θεραπευτική ριζική γαστρεκτομή D2). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει περιτοναϊκή διασπορά (δηλαδή σε περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται περιτοναϊκή καρκινωμάτωση), η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με δυνητικά θεραπευτική ριζική γαστρεκτομή D2 σε συνδυασμό με υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. Αυτή η συνδυαστική μέθοδος εφαρμόζεται με σκοπό την πρόληψη της ανάπτυξης της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις του Δρ. Τέντε:

  1. Α. Κ. Τέντες, Χρ. Θ. Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Ε. Σιβρίδης, Α. Ι. Γιακζίδης. Πρωτοπαθή μη-Hodgkin κακοήθη λεμφώματα του στομάχου. Ελλ Ογκολ 1992, 28: 145-153

  2. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Καρκίνος στομάχου στους ηλικιωμένους. Χειρ Χρονικά 2001, 6: 82-87

  3. Α. Α. Τέντες, Χρ Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Αυγίδου. Νεοπλάσματα στομάχου: ανάλυση πρώιμης εμπειρίας. Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 1994, σελ. 288-289

  4. Κ. Τρυγόνης, Δ. Μπέτσης, Δ. Γούναρης, Δ. Οικονομόπουλος, Α. Τέντες, Ι. Μώρος, Ν. Νάτσικας. Καρκίνωμα κολοβώματος στομάχου μετά γαστρεκτομή για γαστρο-12κτυλικό έλκος. XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1984

  5. Δ. Μπέτσης, Δ. Οικονομόπουλος, Κ. Τρυγόνης, Α. Τέντες, Δ. Γούναρης, Η. Ανθεμίδης, Ν. Νάτσικας. Καρκίνωμα στομάχου. XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1984

Σχετικό ερευνητικό έργο του Δρ. Τέντε:

  1. Προοπτική μελέτη της επιδράσεως της τοπικώς κατευθυνομένης χημειοθεραπείας σε τοπικώς προκεχωρημένα καρκινώματα του στομάχου (ερευνητικό κλινικό πρωτόκολλο). Αποτελέσματα με την εργασία: Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Η ενδο-αρτηριακή χημειοθεραπεία ως συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας στον τοπικά προχωρημένο γαστρικό καρκίνο. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 2ο βραβείο, Αθήνα 25-27/5/01 και στο A. A. Tentes, S. Markakidis, C. Karanikiotis, A. Fiska, I, Tentes, V. Manolopoulos, Th. Dimitriou. Intraarterial chemotherapy as an adjuvant treatment in locally advanced gastric cancer. Langenbeck’s Arch Surg doi: 10.1007/s00423-006-0022-z

  2. Προοπτική μελέτη φάσης ΙΙΙ της επίδρασης της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον καρκίνο του στομάχου