Καρκίνος του παγκρέατος

καρκίνος του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος και η σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου:

Ο καρκίνος του παγκρέατος εξαιρείται χειρουργικά με υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. Αυτή έχει στόχο την πρόληψη ανάπτυξης των τοπικο-περιοχικών υποτροπών, οι οποίες αποτελούν το 50% των υποτροπών.

Σχετικές δημοσιεύσεις του Δρ. Τέντε:

 1. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Α. Νάνου. Καρκινώματα παγκρέατος. 2ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 12-14/10/95, Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 58

 2. Τέντες Α. Α, Μαρκακίδης Σ, Καρανικιώτης Χ, Φίσκα Α, Λάμπρου Ι, Σταματάκης Ε, Μηνάς Μ, Δαβιδούδη Ο, Γεωργιάδης Γ, Δημητρίου Θ. Καρκίνος παγκρέατος. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 222, Αθήνα, 18-21/11/00

 3. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Β. Αδαμόπουλος, Ι. Ζαχαράς, Κ. Μητρούση. Αντιμετώπιση καρκίνου παγκρέατος, Θέματα Ογκολογίας 2003, Ι. Σπηλιώτης, Α. Ρογδάκης, Χ. Χρηστάκης, Α. Χριστοπούλου (εκδ)

 4. Α. Α. Τέντες, Δ. Φλώρος, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Καραμβέρη, Μ. Τσαβδαρίδου. Μακρά επιβίωση ασθενών με καρκίνο παγκρέατος. Ελλ Χειρ Ογκολ 2010, 1: 66-70

 5. A. A. K. Tentes, D. Kyziridis, S. Kakolyris, N. Pallas, G. Zorbas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, N. Courcoutsakis, P. Prasopoulos. Preliminary results of hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy as an adjuvant in resectable pancreatic cancer. Gastroenterol Res Pract 2012, doi: 10.1155/2012/506571 [Προβολή]

 6. Α. Α. Τέντες, Ν. Πάλλας, Ε. Σαμαντά, Ε. Ευωδιά, Κ. Μ. Στάμου. Προφυλακτική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία κατά την R0 εκτομή σε επεμβάσεις για αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

 7. Τέντες Α. Α, Στάμου Κ, Πάλλας Ν, Καραμβέρη Χ, Κυζιρίδης Δ, Χρηστάκης Χ. Κυτταρομειωτική χειρουργική σε συνδυασμό με διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος: αναφορά επί 4 περιπτώσεων. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016

 8. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, D. Kyziridis, C. Christakis. The effect of hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as an adjuvant in patients with resectable pancreatic cancer. Int J Hyperthermia 2016, 32: 895-899, doi: 10.1080/02656736.2016.1227094 [Προβολή]

Σχετικό ερευνητικό έργο του Δρ. Τέντε:

 1. Προοπτική μελέτη φάσης ΙΙ της επίδρασης της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος

 2. Προοπτική μελέτη φάσης ΙΙ της επίδρασης της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον καρκίνο του παγκρέατος με γεμσιταμπίνη

Σχετικό συγγραφικό έργο του Δρ. Τέντε:

 1. Τέντες Α. Α, Μαρκακίδης Σ, Καρανικιώτης Χ, Φίσκα Α, Λάμπρου Ι, Σταματάκης Ε, Μηνάς Μ, Δαβιδούδη Ο, Γεωργιάδης Γ, Δημητρίου Θ. Καρκίνος παγκρέατος. Εξελίξεις στη Χειρουργική, Εκδόσεις Σύνεδρον, Α. Χατζηγιαννάκης (εκδ), Αθήνα, 2000, 11.6 σελ. 498-499

 2. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Β. Αδαμόπουλος, Ι. Ζαχαράς, Κ. Μητρούση. Αντιμετώπιση καρκίνου παγκρέατος, Θέματα Ογκολογίας 2003, Ι. Σπηλιώτης, Α. Ρογδάκης, Χ. Χρηστάκης, Α. Χριστοπούλου (εκδ)