Ερωτήσεις
Οι δικές σας ερωτήσεις και οι απαντήσεις του ιατρού

Είναι παρηγορικές ή θεραπευτικές οι επεμβάσεις που γίνονται στην περιτοναϊκή καρκινωμάτωση;

Στο 1/3 των περιπτώσεων, η συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι θεραπευτική και οι άρρωστοι μπορούν να ζήσουν εφόρου ζωής έχοντας νικήσει τον καρκίνο.

 

Από τι εξαρτάται εάν θα είναι οριστική η θεραπεία;

Εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
α) ικανότητα του αρρώστου να μπορεί να αντέξει μια πολύ μεγάλη επέμβαση και μια πολύπλοκη-βαριά θεραπεία
β) έκταση της αρρώστιας
γ) επάρκεια της επέμβασης
δ) επιθετικότητα του όγκου

 

Μετά από μια πολύ μεγάλη επέμβαση, η ποιότητα ζωής του αρρώστου είναι κανονική;

Ο σκοπός όλης της θεραπείας είναι να μη μειωθεί η ποιότητα ζωής ή να μειωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο.

 

Μετά από τέτοιες επεμβάσεις, πότε μπορεί να κινηθεί ο άρρωστος;

Ο άρρωστος μόλις βγει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και μεταφερθεί στο θάλαμό του, με τη βοήθεια των φυσιοθεραπευτών και του νοσηλευτικού προσωπικού, κινητοποιείται αμέσως. Στην αρχή είναι δύσκολη η κινητοποίηση, διότι υπάρχουν οροί, σωλήνες που συνδέονται με σακούλες (παροχετεύσεις) και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού.

 

Σε τι ποσοστό υπάρχουν επιπλοκές από την επέμβαση;

Περίπου το 30% των αρρώστων που υποβάλλονται στις επεμβάσεις αυτές έχουν επιπλοκές. Από αυτές το 17-20% είναι σοβαρές και απαιτούν αντιμετώπιση είτε με επανεγχείρηση, είτε με ακτινολογική είτε με κάποια άλλη παρέμβαση.

 

Ποιες είναι οι πιθανότητες θανάτου κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Οι πιθανότητες θανάτου δεν υπερβαίνουν το 1-2% και είναι οι ίδιες με τις πιθανότητες κάθε άλλης μεγάλης επέμβασης.

 

Σε τι ποσοστό υπάρχουν επιπλοκές από την HIPEC;

Η HIPEC είναι ακίνδυνη μέθοδος χημειοθεραπείας, διότι τα φάρμακα απορροφούνται πολύ αργά στην κυκλοφορία. Σε ποσοστό 8-9% υπάρχει πιθανότητα τοξικής δράσης τους στον μυελό των οστών, αλλά αντιμετωπίζονται είτε χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία είτε με φαρμακευτική βοήθεια και επανέρχονται σχεδόν αμέσως.

 

Πόση είναι η διάρκεια παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας;

Συνήθως είναι ένα 24ωρο. Σπανιότερα μπορεί να παραταθεί για ακόμη 4-5 ημέρες, εφόσον χρειασθεί να γίνει ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία με φυσιολογική θερμοκρασία (EPIC) ή ο άρρωστος έχει μετεγχειρητικά προβλήματα για τα οποία χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, κάτι που συμβαίνει στο 5% του συνόλου των αρρώστων.

 

Πόση είναι η διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας;

Κατά μέσο όρο η διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας είναι περίπου 15 ημέρες.

 

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ο άρρωστος θα μπορεί να τρέφεται και να ενεργείται κανονικά;

Η προσπάθεια που γίνεται αποσκοπεί να αποδώσει τον άρρωστο σε φυσιολογική κατάσταση. Η διατροφή συνήθως είναι κανονική, αλλά στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί μερική ή ολική εκτομή του στομάχου, μπορεί να χρειασθεί να λαμβάνει μικρότερα και περισσότερα γεύματα. Στην περίπτωση που έχει ολική εκτομή του στομάχου, χρειάζεται μία ένεση μία φορά το μήνα βιταμίνης Β12. Σε ποσοστό 50% υπάρχει η πιθανότητα να ενεργείται προσωρινά από μία παρά φύση έδρα (σακουλάκι), η οποία διορθώνεται μετά από 4-8 εβδομάδες με μία πολύ μικρότερη επέμβαση, με σκοπό την φυσιολογική αποκατάσταση των κενώσεων. Σε ποσοστό μικρότερο του 5% η παρά φύση έδρα είναι μόνιμη.

 

Μετά από αυτή τη θεραπεία χρειάζεται συστηματική χημειοθεραπεία;

Πολλοί άρρωστοι έχουν ανάγκη από συστηματική χημειοθεραπεία, αλλά αυτό εξαρτάται από την φύση της νόσου και από την εξέταση του παρασκευάσματος στο παθολογοανατομικό εργαστήριο.

 

Πώς γίνεται η παρακολούθηση του αρρώστου στη συνέχεια;

Η παρακολούθηση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αξονικές τομογραφίες, αιματολογικές-βιοχημικές εξετάσεις και καρκινικούς δείκτες, τόσο από τη χειρουργική ομάδα, όσο και από την ομάδα των κλινικών ογκολόγων.