Νέα

Xειρουργική του εξαιρέσιμου καρκίνου του παγκρέατος με χειρουργική επέμβαση και HIPEC

Xειρουργική του εξαιρέσιμου καρκίνου του παγκρέατος με χειρουργική επέμβαση και HIPEC

Δημοσιεύθηκε η παρακάτω εργασία στο Journal of Gastrointestinal Oncology:

“A. A. Tentes. Hyperthermic intra-operative intraperitoneal chemotherapy as an adjuvant to pancreatic cancer resection. J Gastrointest Oncol 2021, 12 (suppl1): S91-S98”

που αφορά τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την χειρουργική του εξαιρέσιμου καρκίνου του παγκρέατος που αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση και υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. Στο άρθρο αυτό φαίνεται καθαρά ότι η 5-ετής και 8-ετής επιβίωση διατηρούνται υψηλά (23%) και οι τοπικο-περιοχικές υποτροπές είναι λίγες (10.8%), σε αντίθεση με την κλασική μέθοδο της χειρουργικής επέμβασης, η οποία ακολουθείται από συστηματική χημειοθεραπεία, όπου η 5-ετής επιβίωση περιορίζεται στο 15% και οι τοπικο-περιοχικές υποτροπές είναι περισσότερες από 40%.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email