Δημοσιεύσεις

 1. L. Kontogeorgos, P. Vassilopoulos, A. Tentes. Bilateral severe hydroureteronephrosis due to uterine prolapse. Br J Urol 1985, 57: 360-361

 2. D. Anagnostopoulos, L. Sakkas, A. A. Tentes. Small bowel fistulas in children. Ann Pediat Surg 1984, 1: 175-176

 3. G. Begossi, P. Caprino, A. A. Tentes, D. Chang, P. H. Sugarbaker. Management of peritoneal seeding from gastric Cancer-Palliative gastrectomy, peritonectomy, and perioperative intraperitoneal chemotherapy. Acta Chir Austriaca 1999, 31 (suppl 155): 35-38

 4. A-A. K. Tentes, G. Tripsiannis, S. K. Markakidis, C. N. Karanikiotis, G. Tzegas, G. Georgiadis, and K. Avgidou. Peritoneal cancer index: a prognostic indicator of survival in advanced ovarian cancer. EJSO 2003, 29: 69-73

 5. Papadakis S, Mitsitsikas T, Markakidis S, Minas M, Tripsiannis G, Tentes A. A. The development of bone metastases as the first sign of metastatic spread in patients with primary solid tumours. Int Orth (SICOT) 2004, 28: 102-105

 6. Glehen O, Kwiatkowski F, Sugarbaker PH, Elias D, Levine EA, De Simone M, Barone R, Yonemura Y, Cavaliere F, Quenet F, Gutman M, Tentes A. A, Lorimier G, Bernard JL, Bereder JM, Porcheron J, Gomez-Portilla A, Shen P, Deraco M, Rat P. Cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for the management of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: a multi-institutional study. J Clin Oncol 2004, 22: 3284-3292 [Προβολή]

 7. A. Tentes, S. Markakidis, C. Mirelis, C. Leventis, K. Mitrousi, A. Gosev, C. Kaisas, Y. Bouyioukas, A. Xanthoulis, O. Korakianitis. Oophorectomy during surgery for colorectal carcinoma. Tech Coloproctol 2004, 8 (suppl 1): S214-S216

 8. A. A. K. Tentes. The management of peritoneal surface malignancy of colorectal cancer origin. Tech Coloproctol 2004, 8 (suppl 1): S39-S42

 9. Ch. Karanikiotis, A. A. Tentes, S. Markakidis, K. Vafiadis. Large bilateral adrenal metastases in non-small cell lung cancer. World J Surg Oncol 2004, 2: 37 doi: 10. 1186/1477-7819-2-37

 10. A. A. Tentes, C. G. Mirelis, S. K. Markakidis, K. A. Bekiaridou, I. G. Bougioukas, A. I. Xanthoulis, E. G. Tsalkidou, G. H. Zafiropoulos, I. H. Nikas. Long-term survival in advanced ovarian carcinoma following cytoreductive surgery with standard peritonectomy procedures. Int J Gynecol Cancer 2006, 16: 490-495

 11. A. A. Tentes, S. Markakidis, Ch. Karanikiotis, A. Fiska, I. Tentes, V. Manolopoulos, Th. Dimitriou. Intraarterial chemotherapy as an adjuvant treatment in locally advanced gastric cancer. Langenbeck’s Arch Surg 2006, 391: 124-129

 12. A. Xanthoulis, Ch. Mirelis, S. Markakidis, I. Bougioukas, K. Bekiaridou, E. Tsalkidou, G. Zafeiropoulos, A. A. K. Tentes. Complete cytoreduction combined with early postoperative intraperitoneal chemotherapy for ovarian carcinosarcoma: report of two cases. Gynecol Obstet Invest 2006, 62: 100-102

 13. Christodoulakis M, and Tsiftsis D, for the Hellenic Surgical Oncology Perioperative EPO Study Group. Preoperative Epoetin Alfa in colorectal surgery: a randomized, controlled study. Ann Surg Oncol 2005, 12: 1-8

 14. Papadakis SA, Babourda EC, Mitsitsikas TC, Markakidis S, Bahtis C, Koukouvis D, Tentes AA. Anti-personnel landmine injuries during peace: experience in a European country. Prehospital Disaster Med 2006, 21: 237-240

 15. A. A. Tentes, Ch. Mirelis, Ch. Karanikiotis, O. Korakianitis. Radical lymph node resection of the retroperitoneal area for left-sided colon cancer. Langenbeck’s Arch Surg 2007, 392: 155-160

 16. K. Amarantidis, K. Houhouli, K. Papatheodorou, A. Miloussis, D. Matthaios, E. Chatzaki, N. Lyrantzopoulos, A. Tsaroucha, A. Tentes, S. Kakolyris. A dose escalating study of docetaxel plus capecitabine in combination with gemcitabine in patients with advanced solid tumors. Oncol Res 2007, 16: 281-287

 17. Mirelis CG, Bekiaridou KA, Bougioukas IG, Xanthoulis AI, Tsalkidou EG, Nanou G, Vafiadis KT, Tentes AA. Long-term results of surgical treatment of hydatid disease. Acta Chir Belg 2006, 106: 684-687

 18. A. A. K. Tentes, C. G. Mirelis, I. G. Bougioukas, E. G. Tsalkidou, K. A. Bekiaridou, O. S. Korakianitis. Nuttall technique: A method for subumbilical incisional hernia repair revised. Langenbeck’s Arch Surg 2008, 393: 191-194

 19. J. Spiliotis, A. A. K. Tentes, A. Vaxevanidou, O. S. Korakianitis, A. Rogdakis, Ch. G Mirelis, A. C. Datsis, S. Kekelos. Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the management of peritoneal carcinomatosis. Preliminary results from two centers in Greece. Balkan Union of Oncol 2007,

 20. Tentes A. A, Mirelis Ch, Kakolyris S, Korakianitis O, Bougioukas I, Tsalkidou, E, Xanthoulis A, Bekiaridou K, Dimoulas A. Results of surgery for colorectal carcinoma with obstruction. Langenbeck’s Arch Surg 2009, 394: 49-53

 21. Spiliotis J, Tentes A. A, Vaxevanidou A, Korakianitis OS, Rogdakis A, Mirelis CG, Datsis A, Kekelos S. Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal carcinomatosis. Preliminary results and cost from two centres in Greece. J BUON 2008, 13: 205-210.

 22. Bougioukas IG, Courcoutsakis N, Korakianitis OS, Tentes AAK, Prasopoulos P. Liver hydatid cyst perforated into the large bowel: a case report. Cases J 2009, 18, 2: 6999

 23. Amarantidis K, Xenidis N, Chelis L, Chiotis A, Tentes A, Chatzaki E, Kortsaris A, Polychronidis A, Karakitsos P, Kakolyris S. A dose escalation study of docetaxel plus capecitabine in combination with oxaliplatin in patients with advanced solid tumors. Acta Oncol 2009, Oct 20

 24. Xenidis N, Neanidis K, Amarantidis K, Dimopoulos P, Chamalidou E, Pitsiava D, Tentes A, Chatzaki E, Karakitsos P, Kakolyris S. Bi-weekly vinorelbine and gemcitabine as second-line and beyond treatment in ovarian cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2010, 11

 25. A. A. K. Tentes, O. Korakianitis, D. Veliovits, E. Sgouridou, C. Karagiozoglou, K. Moustakas. The impact of total mesorectal excision in middle and low rectal carcinomas. J BUON 2010, 15: 56-60

 26. A. A. K. Tentes, O. S. Korakianitis, S. Kakolyris, D. Kyziridis, D. Veliovits, C. Karagiozoglou, E. Sgouridou, K. Moustakas. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy in recurrent ovarian cancer. Tumori 2010, 96: 411-416 [Προβολή]

 27. A. A. K. Tentes, O. S. Korakianitis, S. Kakolyris, D. Veliovits, S. Fotakis, I. Kouyioumtzi, D. Kyziridis. Differences between right- and left-sided colon carcinomas. J BUON 2010, 15: 285-289

 28. A. A. K. Tentes, O. Korakianitis, D. Kyziridis, D. Veliovits. Long-term results following potentially curative gastrectomy for gastric cancer. J BUON 2010, 15: 504-508

 29. N. Xenidis, K. Neanidis, K. Amarantidis, P. Dimopoulos, E. Chamalidou, D. Pitsiava, A. Tentes, E. Chatzaki, P. Karakitsos, S. Kakolyris. Biweekly vinorelbin and gemcitabine as second-line and beyond treatment in ovarian cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2011, 67: 69-73

 30. A. A. K. Tentes, I. D. Spiliotis, O. S. Korakianitis, A. Vaxevanidou, D. Kyziridis. Adjuvant perioperative intraperitoneal chemotherapy in locally advanced colorectal carcinoma: preliminary results. ISRN Surgery 2011, doi: 10.5402/2011/529876

 31. Amarantidis K, Xenidis N, Chelis L, Chamalidou E, Dimopoulos P, Michailidis P, Tentes A, Deftereos S, Karanikas M, Karayiannakis A, Kakolyris S. Docetaxel plus oxaliplatin in combination with capecitabine as first-line treatment for advanced gastric cancer. Oncology 2011, 80: 359-365

 32. A. A. Tentes, S. A. Kakolyris, D. Kyziridis, C. Karamveri. Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy in the treatment of advanced epithelial ovarian cancer. J Oncol 2012, doi: 10.1155/2012/358341 [Προβολή]

 33. Xenidis N, Chelis L, Amarantidis K, Chamalidou E, Dimopoulos P, Courcoutsakis N, Tentes A, Chiotis A, Prasopoulos P, Kakolyris S. Docetaxel plus gemcitabine in combination with capecitabine as treatment for inoperable pancreatic cancer: a phase II study. Cancer Chemother Pharmacol 2012, 69: 477-484

 34. A. A. Tentes, O. Korakianitis, N. Pallas, C. Mavroudis, P. Sarlis, A. Liberis, A. Pagalos, S. Popidis. Peritoneal colorectal carcinomatosis treated with cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy. Surgical Science 2012, 3: 72-77 [Προβολή]

 35. N. Courcoutsakis, A. A. Tentes, E. Astrinakis, P. Zezos, P. Prasopoulos. CT-enteroclysis in the preoperative assessment of the small bowel involvement in patients with peritoneal carcinomatosis, candidates for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Abdom Imaging 2012, DOI: 10.1007/s00261-012-9869-3 [Προβολή]

 36. A. A. K. Tentes, D. Kyziridis, S. Kakolyris, N. Pallas, G. Zorbas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, N. Courcoutsakis, P. Prasopoulos. Preliminary results of hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy as an adjuvant in resectable pancreatic cancer. Gastroenterol Res Pract 2012, doi: 10.1155/2012/506571 [Προβολή]

 37. Xanthoulis A, Kotsinas A, Tiniakos D, Fiska A, Tentes AA, Kyroudi A, Kittas C, Gorgoulis V. The Relationship Between E2F Family Members and Tumor Growth in Colorectal Adenocarcinomas: A Comparative Immunohistochemical Study of 100 Cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2012 Jun 7

 38. Cao C, Yan TD, Morris DL, van der Speeten K, Laurberg S, Glehen O, Link K, Piso P, Tentes AA, Deraco M, Larsen SG, Kecmanovic D, Bayón LG, Melero JT, González-Moreno S, Mahteme H, Gertsch P, Moran B, Esquivel J, Alexander R, Levine EA, Sugarbaker PH. Prospective registry on mesothelioma peritonei treatment (PROMPT): study design and rationale. Tumori. 2012 Jan-Feb;98(1):166-71. doi: 10.1700/1053.11517

 39. Korakianitis O, Andreou A, Mavroudis C, Tentes A. A. Continuous neostigmine infusion in a patient with myasthenia gravis undergoing cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy (HIPEC). Case Study and Case Report 2012, 2: 87-90

 40. D. Veliovits, A. Fiska, G. Zorbas, A. A. Tentes. Retroperitoneal schwannomas. Am J Case Rep 2012, 13 CR 244-246

 41. A. A. Tentes, N. Pallas, D. Kyziridis, G. Zorbas, S. Popidis, O. Korakianitis, C. Mavroudis, A. Spiridonidou. Perioperative intraperitoneal chemotherapy for advanced gastric cancer. J Solid Tumors 2012, 2: 5-12

 42. A. A. Tentes, G. Zorbas, N. Pallas, A. Fiska. Multicystic peritoneal mesothelioma: report of a case. Am J Case Reports 2012, 13CR 262-264

 43. A.A. Tentes, N. Pallas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, A. Spiridonidou, G. Zorbas, S. Popidis, N. Papadoniou, V. Darladima, A. Smyrnis, C. Siopis. The cost of cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy in the treatment of peritoneal malignancy in one Greek institute. J BUON 2012, 17: 776-780 [Προβολή]

 44. A. A. Tentes, S. Kakolyris, N. Pallas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, G. Zorbas, P. Sarlis. Preliminary results with the use of hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy or systemic chemotherapy in high-risk colorectal cancer patients. Transl Gastrointest Cancer 2012, doi: 10.3978/j.issn.2224-4778.2012.10.02 [Προβολή]

 45. Balgkouranidou I, Karayiannakis A, Matthaios D, Bolanaki H, Tripsianis G, Tentes A. A, Lianidou E, Chatzaki E, Fiska A, Lambropoulou M, Kolios G, Kakolyris S. Assessment of SOX17 DNA methylation in cell free DNA from patients with operable gastric cancer. Association with prognostic variables and survival. Clin Chem Lab Med 2013, doi 10.1515/cclm-2012-0320

 46. Stamou K, Panoussopoulos SG, Emmanouil Th, Samanta E, Tentes A. A. Chlecystocholedocholithiasis: rendezvous approach when preoperative endoscopic cholangiopancreatography is not feasible or unsuccessful. J Lapararoendoscopic and Advanced Surgical Technique. Part B, Videoscopy, 2014.

 47. Stamou K, Panoussopoulos SG, Alevizos L, Filippidis Th, Samanta E, Athanasiadis I, Tentes A. A. Totally laparoscopic resection of a retroperitoneal small round cell tumor. J Lapararoendoscopic and Advanced Surgical Technique. Part B, Videoscopy, August 2014.

 48. Mavroudis C, Alevizos L, Stamou K, Vogiatzaki T, Elefhteriadis S, Korakianitis O, Tentes A, Iatrou C. Hemodynamic monitoring during Heated Intraoperative Intraperitoneal Chemotherapy using the FloTrac/VigileoTM system. Int Surg 2015, doi: 10.9738/intsurg-d-14-00138.1 [Προβολή]

 49. Tentes A. A. HIPEC in controversial digestive tumors. J BUON 2015, suppl 1: S56-S59

 50. Stamou K, Tsamis D, Pallas N, Samanta E, Courcoutsakis N, Prassopoulos P, Tentes A. A. Treating peritoneal mesothelioma with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. A case series and review of the literature. Int J Hyperthermia 2015, 18: 1-7 [Προβολή]

 51. Korakianitis O, Daskalou T, Alevizos L, Stamou K, Mavroudis C, Iatrou C, Vogiatzaki T, Eleftheriadis S, Tentes A. A. Lack of significant coagulopathy in patients undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) indicates that epidural anaesthesia is a safe option. Int J Hyperthermia 2015, 8: 1-6 [Προβολή]

 52. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, E. Samanta, E. Evodia. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal carcinomatosis from rectal cancer. Hell Surg Oncol 2015, 6: 43-47 [Προβολή]

 53. A. A. Tentes. HIPEC in controversial digestive tumors. JBUON 2015 20 (suppl 1): S56-S59

 54. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, D. Kyziridis, C. Christakis. The effect of hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as an adjuvant in patients with resectable pancreatic cancer. Int J Hyperthermia 2016, 32: 895-899, doi: 10.1080/02656736.2016.1227094 [Προβολή]

 55. Σ. Σκάβδης, Α. Α. Τέντες, Περ. Παπαδόπουλος, Γ. Ραμαντάνης. Η ακτινολογική διάγνωσις των λεμφοσαρκωμάτων του πεπτικού σωλήνος. Ελλ Ακτινολ 1979, 12: 131-135

 56. Σ. Σκάβδης, Γ. Τριτάκης, Α. Α. Τέντες, Σ. Μπεσμπέας, Γ. Ραμαντάνης. Η ακτινολογική διάγνωσις των πολυπόδων του παχέος εντέρου. Ελλ Ογκολ 1979, 15: 302-307

 57. Σ. Σκάβδης, Α. Α. Τέντες, Περ. Παπαδόπουλος, Ν. Κανδρεβιώτης. Ακτινολογικά και κλινικά προβλήματα εις την διάγνωσιν του περιφερικού βρογχογενούς καρκινώματος. Ελλ Ογκολ 1980, 16: 178-184

 58. Σ. Σκάβδης, Γ. Τριτάκης, Περ. Παπαδόπουλος, Α. Α. Τέντες. Η ακτινολογική διάγνωσις των μεταστατικών όγκων των πνευμόνων. Ελλ Ακτινολ 1980, 13: 177-179

 59. Γ. Μπουγιούκας, Π. Σπανός, Α. Τέντες, Χ. Παπακωνσταντίνου. Αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας με διατήρηση της οπίσθιας γλωχίνας, των τενοντίων χορδών και των θηλοειδών μυών. Ελλ Ιατρ 1987, 53: 244-248

 60. Μπέτσης Δ, Οικονομόπουλος Δ, Τρυγόνης Κ, Γούναρης Δ, Τέντες Α, Νάτσικας Ν. Καρκίνωμα οισοφάγου-ανάλυση και συμπεράσματα από 40 περιπτώσεις. Γαληνός 1988, 30: 223-228

 61. Τέντες Α. Α, Εξαδάκτυλος Ι, Καλπακλής Χρ, Καρράς Α, Γεωργιάδης Δ. Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας παγκρεατίτιδος. Ιατρ Επικοιν 1990, 2: 30-32

 62. Τέντες Α. Α, Εξαδάκτυλος Ι, Χανός Γ, Γεωργιάδης Δ, Καρράς Α, Νικολαϊδης Ι, Τσορμπατζίδης Χ. Σύνδρομο βραχέος εντέρου και ολική παρεντερική διατροφή στο σπίτι. Ελλ Ιατρ 1990, 56: 278-283

 63. Τέντες Α. Α, Εξαδάκτυλος Ι, Καλπακλής Χρ, Αποστολόπουλος Β, Τέντες Ι. Ειλεός από αντιπηκτικά: μιά σπάνια επιπλοκή της αντιπηκτικής θεραπείας. Ιατρ Επικοιν 1989, 1: 358-362

 64. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης, Α. Τριανταφυλλίδου, Α. Καραμπατάκη, Σ. Τσερκέζης. Αντιμετώπιση και αποτελέσματα τοξικής χολαγγειίτιδος. Ελλ Ιατρ 1991, 57: 276-280

 65. Α. Κ. Τέντες, Χρ. Θ. Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Ε. Σιβρίδης, Α. Ι. Γιακζίδης. Πρωτοπαθή μη-Hodgkin κακοήθη λεμφώματα του στομάχου. Ελλ Ογκολ 1992, 28: 145-153

 66. Χ. Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Γεωργιάδης, Γ. Δουρίδας, Α. Τέντες. Το Helicobacter Pylori στην αιμορραγία του πεπτικού έλκους. Ελλ Ιατρ 1993, 59: 400-404

 67. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος. Οπισθοπεριτοναϊκό μελάνωμα: πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας. Ελλ Ιατρ 1996, 62: 458-460

 68. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Σ. Μαρκακίδης, Γ. Γεωργιάδης. Πολλαπλά πρωτοπαθή καρκινώματα παχέος εντέρου και ορθού. Ελλ Ογκολ 1993, 19: 244-247

 69. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Γ. Τρυψιάννης, Ε. Σιβρίδης, Ν. Παπαδόπουλος, Π. Γκόγκος, Θ. Χριστοδούλου, Ε. Σαριδάκης. Προγνωστικοί κλινικοί παράγοντες στον ορθο-κολικό καρκίνο. Χειρ Χρονικά 1997, 1: 203-209

 70. Ι. Τέντες, Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Κ. Λαμπρινός. Σχέση της ενεργοποίησης των κολλαγονολυτικών ενζύμων και των μεταστάσεων στον γαστρικό καρκίνο. Χειρ Χρονικά 1997, 1: 33-37

 71. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Κ. Στάμου, Σ. Μαρκακίδης, Φ. Κων/νου. Ανεύρυσμα αριστεράς ηπατικής αρτηρίας. Ελλ Χειρ 1999, 71: 529-531

 72. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Κ. Στάμου, Χρ. Καλπακλής, Γ. Πατλάκας, Γ. Ελευθεριάδης, Α. Κοτζάμπαση. Αντιμετώπιση καλοήθους οισοφαγο-βρογχικού συριγγίου. Ελλ Χειρ 2000, 72: 279-282

 73. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης. Αντιμετώπιση γαστρικού καρκίνου σταδίου IV. Ελλ Ιατρ 2000, 66: 150-153

 74. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση-σαρκωμάτωση. Χειρ Χρονικά 2000, 5: 37-42

 75. Α. Α. Τέντες, Γρ. Τριψιάννης, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης. Μακροχρόνια αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης του χρόνιου πεπτικού έλκους. Ελλ Ιατρ 2003, 69: 51-55

 76. Α. Α. Τέντες, Ι. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Στρωματικοί όγκοι γαστρεντερικού σωλήνα. Ελλ Ογκολ 2000, 36: 166-169

 77. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Καρκίνος στομάχου στους ηλικιωμένους. Χειρ Χρονικά 2001, 6: 82-87

 78. Α. Α. Τέντες. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση: Μηχανισμοί ανάπτυξης και παράγοντες πρόγνωσης. Ελλ Ιατρ 1999, 65: 230-235 (ενημερωτικό άρθρο)

 79. Α. Α. Τέντες, Γρ. Τρυψιάννης, Σ. Μαρκακίδης. Η πιθανότητα υποτροπής λιθίασης των χοληφόρων Χειρ Χρον 2001, 6: 23-26

 80. Ι. Τέντες, Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Κολλαγονολυτικά ένζυμα στον ορθο-κολικό καρκίνο. Ελλ Ιατρ 2000, 66: 254-258

 81. Α. Α. Τέντες. Κυτταρομειωτική χειρουργική. Ελλ Χειρ Ογκολ 2001, 1: 51-53

 82. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Γ. Γεωργιάδης, Α. Φίσκα, Μ. Μηνάς, Θ. Δημητρίου. Μεσοθηλίωμα περιτοναίου Ελλ Χειρ Ογκολ 2003, 3: 41-43

 83. Α. Φίσκα, Λ. Λάμπρου, Α. Α. Τέντες, Ι. Εξαδάκτυλος, Θ. Δημητρίου. Μεταστατικό κακόηθες μελάνωμα της χοληδόχου κύστεως. Αναφορά μιας περίπτωσης. Ελλ Χειρ Ογκολ 2003, 3: 131-133

 84. Α. Α. Τέντες. Επιδημιολογία κακοήθους μελανώματος. Ελλ Χειρ Ογκολ 2001, 3: 111-113

 85. Χ. Καρανικιώτης, Κ Βαφειάδης, Α. Τέντες. Ογκώδεις αμφοτερόπλευρες επινεφριδιακές μεταστάσεις από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Medicine 2001, 8: medicine.flash.gr/mo/journal/topic/?id=55

 86. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Γ. Γεωργιάδης, Κ. Στάμου, Ε. Κεσσίδης. Η τεχνική Nuttal στην αντιμετώπιση της μέσης υπομφαλίου μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Χειρ Χρον 2001, 6: 158-160

 87. Χ. Καλπακλής, Ε. Σταματάκης, Δ. Μπαχάλ, Μ. Μηνάς, Α. Α. Τέντες. Αισθητικές διαταραχές μετά από πλαστική βουβωνοκήλης με πλέγμα. Χειρ Χρον 2001, 6: 179-184

 88. Α. Α. Τέντες, Χρ. Αγγελή, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Θέσεις υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου αριστερής εντόπισης και ορθού. Ελλ Χειρ Ογκολ 2002, 2: 124-128

 89. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Γ. Τριψιάνης, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Γαστρικός καρκίνος: Εμπειρία 15 ετών. Χειρ Χρον 2002, 7: 198-204

 90. Α. Κ. Τέντες. Εφαρμογές της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής κακοήθειας. Ελλ Ιατρ 2001, 67: 250-256 (ενημερωτικό άρθρο)

 91. Σ. Μαρκακίδης, Τ. Χαρταμπάς, Χ. Μαυρουδής, Χ. Στάϊκος, Κ. Αυγίδου, Α. Α.Τέντες. Πρόπτωση μήτρας και αποφρακτική ουροπάθεια. Παρουσίαση ασθενούς. Χειρ Χρον 2003, 8: 60-62

 92. Γ. Γεωργιάδης, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Η. Φίτζιος, Μ. Μηνάς, Α. Α. Τέντες. Ουρογεννητική νοσηρότητα μετά από ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Χειρ Χρον 2004, 9: 77-82

 93. Σ. Μαρκακίδης, Γ. Τριψιάννης, Α. Α. Τέντες. Υποτροπή μετεγχειρητικών κηλών μέσης γραμμής. Χειρ Χρον 2004, 9: 72-76

 94. Α. Τέντες, Κ. Βαφειάδης, Σ. Μαρκακίδης, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Μονήρες μεταστατικό μελάνωμα του σπληνός. Ελλ Ακτινολ 2004, 35: 316-318

 95. Κ. Βαφειάδης, Α. Α. Κ. Τέντες, Σ. Κ. Μαρκακίδης, Χ. Γ. Μίρελης, Ο. Κορακιανίτης. Καρκίνος ωοθηκών με μεταστάσεις στον σπλήνα. Ελλ Ακτινολ 2004, 35: 408-410

 96. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Χ. Λεβέντης, Χ. Καίσας, Α. Ξανθούλης, Ι. Μπουγιούκας, Κ. Μπεκιαρίδου, Ο. Κορακιαννίτης. Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση ορθοκολικών καρκινωμάτων. ΤΡΑΥΜΑ 2004, 1: 192-199

 97. Χ. Μίρελης, Κ. Μιμίδης, Σ. Μαρκακίδης, Ι. Μπουγιούκας, Α. Ξανθούλης, Χ. Καϊσας, Κ. Μπεκιαρίδου, Χ. Λεβέντης, Α. Α. Τέντες. Αντιμετώπιση των διαφραγματοκηλών με θολοπτύχωση κατά Nissen. Χειρ Χρον 2005, 10: 214-218

 98. Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Ι. Μπουγιούκας, Κ. Μπεκιαρίδου, Α. Ξανθούλης, Ε. Τσαλκίδου, Γ. Ντρενίδης, Α. Α. Τέντες. Αντιμετώπιση ορθο-κολικού καρκίνου στους ηλικιωμένους. Χειρ Χρον 2005, 10: 310-313

 99. Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Ε. Τσαλκίδου, Κ. Μπεκιαρίδου, Ι. Μπουγιούκας, Α. Ξανθούλης, Γ. Ζαφειρόπουλος, Ι. Νίκας, Α. Α. Τέντες. Συχνότητα διάτρησης του πεπτικού έλκους στα δύο φύλα. Χειρ Χρον 2006, 11: 60-64

 100. Χ. Γ. Μίρελης, Ι. Νίκας, Κ. Ι. Μπαλαξίδης, Ο. Σ. Κορακιανίτης, Ε. Γ. Τσαλκίδου, Κ. Α. Μπεκιαρίδου, Α. Ι. Ξανθούλης, Ι. Γ. Μπουγιούκας, Α. Α. Τέντες. Αντιμετώπιση της γαστρορραγίας λόγω πεπτικού έλκους. Χειρ Χρον 2007, 12: 243-248

 101. Α. Α. Τέντες, Χ. Μίρελης, Ο. Κορακιαννίτης, Π. Τσαουσίδης, Ε. Τσαλκίδου, Α. Δημούλας, Κ. Μπεκιαρίδου, Ι. Μπουγιούκας, Α. Ξανθούλης. Αποτελέσματα των τυπικών περιτοναιοεκτομών στην αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών. Ελλ Χειρ Ογκολ 2007, 7: 68-75

 102. Α. Α. Τέντες. Τεχνικές αποκατάστασης της συνεχείας του γαστρεντερικού σωλήνα μετά από ολική γαστρεκτομή για καρκίνο. Ελλ Χειρ Ογκολ 2007, 7: 151-156

 103. Ε. Σγουρίδου, Κ. Μουστάκας, Χ. Καραγκιόζογλου, Δ. Κυζιρίδης, Ο. Κορακιανίτης, Α. Α. Κ. Τέντες. Συστήματα υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας. Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας. Ελλ Χειρ Ογκολ 2010, 1: 8-13

 104. Ι. Κουγιουμτζή, Σ. Φωτάκης, Δ. Κυζιρίδης, Α. Α. Κ. Τέντες. Ορθοκολικός καρκίνος. Εμπειρία 20 ετών. Ελλ Χειρ Ογκολ 2010, 1: 27-33.

 105. Α. Α. Τέντες. Περιτοναϊκή κακοήθεια. Ιατρικές Ώρες, τεύχος 8, 2010, σελ. 56-57 (Ενημερωτική-Πολιτιστική έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου)

 106. Α. Α. Τέντες, Δ. Φλώρος, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Καραμβέρη, Μ. Τσαβδαρίδου. Μακρά επιβίωση ασθενών με καρκίνο παγκρέατος. Ελλ Χειρ Ογκολ 2010, 1: 66-70

 107. Α. Α. Τέντες, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Καραμβέρη, Μ. Τσαβδαρίδου. Η σημασία της αναλογίας των διηθημένων προς τον ολικό αριθμό των εξαιρεθέντων λεμφαδένων στον ορθο-κολικό καρκίνο. Ελλ. Χειρ. Ογκολογία 2010, 1: 114-120

 108. Α. Α. Τέντες, Δ. Κυζιρίδης, Μ. Τσαβδαρίδου, Χ. Καραμβέρη. Η υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ως συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας του τοπικά προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών. Ελλ. Χειρ Ογκολογία 2010, 1: 121-128

 109. Α. Α. Τέντες, Σ. Κακολύρης, Ν. Κουρκουτσάκης, Ν. Βέλιοβιτς, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Καραμβέρη, Π. Πρασόπουλος. Προγνωστικοί παράγοντες στον τοπικά προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών. Χειρ Χρον 2011, 16: 15-21

 110. Α. Α. Τέντες, Χ. Καραμβέρη, Ο. Κορακιανίτης, Ν. Κουρκουτσάκης, Π. Πρασόπουλος. Διάχυτο κακόηθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου. Αντιμετώπιση με κυτταρομειωτική χειρουργική και περι-εγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. Ιατρική 2011, 100 (3): 206-210

 111. Α. Α. Τέντες, Ν. Πάλλας, Π. Σάρλης, Γ. Ζορμπάς, Α. Πάγκαλος, Σ. Ποπίδης. Η σημασία της αναλογίας των διηθημένων προς τους εξαιρούμενους λεμφαδένες στον γαστρικό καρκίνο. Χειρ Χρον 2011, 16: 212-216

 112. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Β. Γαλάνης, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Ν. Βέλιοβιτς. Σαρκώματα μαλακών μορίων. Χειρ Χρον 2012, 17: 1-14

 113. Α. Κουκουλομάτη, Ν. Πάλλας, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Γ. Ζορμπάς, Σ. Ποπίδης, Θ. Σιββάς, Α. Ριτβάν, Α. Α. Τέντες. Η υπερθερμική διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, (HIPEC), ως συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας στον καρκίνο του ενδομητρίου. Χειρ Χρονικά 2012, 17:83-87

 114. Α. Α. Τέντες, Ν. Πάλλας, Γ. Ζορμπάς, Σ. Ποπίδης, Ν. Παπαντωνίου, Ζ. Νάστος, Β. Νταρλαδήμα, Α. Σμύρνης, Χ. Σιώπης, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Α. Σπυριδωνίδου. Περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ως συμπληρωματική θεραπεία του τοπικά προχωρημένου γαστρικού καρκίνου. Χειρ Χρον 2012, 17: 183-187

 115. Α. Α. Τέντες. Ψευδομύξωμα περιτοναίου: μία σπάνια νοσολογική οντότητα με ιδιαίτερο χειρουργικό ενδιαφέρον. Χειρ Χρον 2013, 18: 131-134

 116. Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Καρράς Α. Πρώιμη εμπειρία στην οισοφαγονηστιδική αναστόμωση κατά Peiper-Siewert. 5ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 1990, Πρακτικά σελ. 93-99

 117. Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Γιακζίδης Α, Καρράς Α. Αποτελέσματα επεμβάσεων γενικής χειρουργικής σε ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών. 5ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 1990, Πρακτικά σελ. 284-290

 118. Καλπακλής Χρ, Τέντες Α. Α, Μουταβί Μ, Καρράς Α, Μποτζιακάκης Π, Αποστολόπουλος Β. Αποτελέσματα επείγουσας σκωληκοειδεκτομής για άλγος δεξιού λαγονίου βόθρου. 5ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 1990, Πρακτικά σελ. 114-118

 119. Χρ. Καλπακλής, Α. Α. Τέντες, Β. Αποστολόπουλος, Ε. Σιβρίδης, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Γιακζίδης. Σάρκωμα ορθού. 6ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 1991, Πρακτικά σελ. 154-157

 120. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Α. Γιακζίδης, Σ. Μαρκακίδης, Β. Αποστολόπουλος, Ι. Παπαγιάννης. Διόρθωση παρακολοστομικής κήλης με τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος. 6ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 1991, Πρακτικά σελ. 230-234

 121. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης. Επεμβάσεις παχέος εντέρου και ορθού στους ηλικιωμένους. XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1-5/11/92, Πρακτικά σελ. 489-491.

 122. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης. Παράγοντες θνητότητος στο σύνδρομο λειτουργικής έκπτωσης πολλαπλών οργάνων. XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1-5/11/92, Πρακτικά σελ. 175-177

 123. Χρ. Καλπακλής, Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης. Διευρευνήσεις χοληδόχου πόρου για λιθίαση: ανάλυση μιάς πενταετίας. XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1-5/11/92, Πρακτικά σελ. 579-581

 124. Χρ. Καλπακλής, Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Γ. Γεωργιάδης, Γ. Δουρίδας, Μ. Αλεάντ. Επανεγχειρήσεις χοληφόρων. 8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 20-22/5/93, Πρακτικά σελ. 325-329

 125. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Γ. Γεωργιάδης, Γ. Δουρίδας, Σ. Μαρκακίδης. Χειρουργική χοληφόρων ταυτόχρονα με άλλες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις. 8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 20-22/5/93, Πρακτικά σελ. 1110-1114

 126. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης. Παράγοντες θνητότητος στο σύνδρομο λειτουργικής έκπτωσης πολλαπλών οργάνων. XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1-5/11/92, Πρακτικά σελ. 175-177

 127. Α. Α. Τέντες, Χρ Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Αυγίδου. Νεοπλάσματα παχέος εντέρου και ορθού. Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 1994, σελ. 412-413

 128. Α. Α. Τέντες, Χρ Καλπακλής, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Αυγίδου. Νεοπλάσματα στομάχου: ανάλυση πρώιμης εμπειρίας. Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 1994, σελ. 288-289

 129. Α. Α. Τέντες, Χρ Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Α. Νάνου. Καρκινώματα παγκρέατος. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Χ. Ε. Β. Ε., Θεσ/νίκη 1995, σελ. 655-658

 130. Α. Α. Τέντες, Χρ Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Α. Νάνου. Καρκινώματα ωοθηκών. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Χ. Ε. Β. Ε., Θεσ/νίκη 1995, σελ. 725-727

 131. Α. Α. Τέντες, Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Α. Κουκουλομάτη, Δ. Σαββίδης, Χ. Λεβέντης. Αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού, Θέματα Ογκολογίας 2003, Ι. Σπηλιώτης, Α. Ρογδάκης, Χ. Χρηστάκης, Α. Χριστοπούλου (εκδ)

 132. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Β. Αδαμόπουλος, Ι. Ζαχαράς, Κ. Μητρούση. Αντιμετώπιση καρκίνου παγκρέατος, Θέματα Ογκολογίας 2003, Ι. Σπηλιώτης, Α. Ρογδάκης, Χ. Χρηστάκης, Α. Χριστοπούλου (εκδ)

 133. A. Tentes, I. Moros, Drakotou L, Lazarides P, Lazarides D. P. Relationship between arterial lactic acid alterations and hemodynamic parameters in patients undergoing open-heart surgery. 2nd Mediterranean Surgical Congress, Athens-Crete, June 1989 (abstracts)

 134. I. Moros, A. Tentes, E. Papakonstantinou, L. Drakotou, D. P. Lazarides. Serum digitalis levels after cardiopulmonary bypass. XVII World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery, Monte-Carlo, Monako, August 25-20, 1985 (abstracts)

 135. D. Ikonomopoulos, A. Tentes, M. Toumbouras, P. Spanos, D. P. Lazarides. Tracheo-innominate artery fistulas following tracheostomy. XVII World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery, Monte-Carlo, Monako, August 25-30, 1985 (abstracts)

 136. Tentes A. A, Kalpaklis Ch, Tripsiannis G. The beneficial effect of radical (D3) gastrectomy in locally advanced gastric adenocarcinomas. 7th European Congress of Surgery, Athens, 3-7 June 1997

 137. Kalpaklis Ch, Tentes A. A, Tripsiannis G, Vafiadis K. The surgical treatment of duodenal ulcer complications following modern anti-ulcer therapy. 7th European Congress of Surgery, Athens, 3-7 June 1997

 138. A. A. Tentes, G. Tripsianis, S. Markakidis, Ch. Karanikiotis, G. Tzegas, G. Georgiadis. Peritoneal cancer index (PCI): a prognostic indicator of survival in advanced ovarian cancer. 11th Congress of the European Society of Surgical Oncology, 17-20/4/02, Lille, France

 139. G. Georgiadis, G. Tripsianis, S. Markakidis, Ch. Karanikiotis, G. Tzegas, A. A. Tentes. Urogenital morbidity following extended lymph node dissection of the retroperitoneal area. 11th Congress of the European Society of Surgical Oncology, 17-20/4/02, Lille, France

 140. Papadakis S, Mitsitsikas Th, Markakidis S, Minas M, Tentes A. Bone metastases as first metastatic sign in patients with known primary solid tumors. SICOT/SIROT 2002, XXII World Congress, San Diego, California, USA, 23-3-/8/02, Abstract Book p. 309

 141. A. A. Tentes, S. Markakidis, Ch. Mirelis. Radical lymph node dissection of the retroperitoneal area for left-sided colon cancer. Programme and Abstracts 15-17/2/04, Noordwijk, The Nederlands

 142. I. Tentes, S. Markakidis, C. Mirelis, A. Kotsaris, A. A. Tentes. Matrix metalloproteinase enzymes in ovarian cancer. 18th Meeting of the European Association for Cancer Research, Innsbruck, Austria, 3-6 July 2004. Programme/Proceedings, p. 226, 384 Publication only

 143. A. A. Tentes, C. G. Mirelis, S. K. Markakidis, K. A. Bekiaridou, I. G. Bougioukas, A. I. Xanthoulis, E. G. Tsalkidou, K. Balaxidis, A. Dimoulas. Long-term survival in advanced ovarian carcinoma following cytoreductive surgery with standard peritonectomy procedures. 5th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy, Scientific Documents and Abstracts, 2006, p. 80

 144. A. A. Tentes, C. Mirelis, I. Bougioukas, A. Xanthoulis, K. Bekiaridou, E. Tsalkidou, I. Nikas, K. Balaxidis, A. Dimoulas. Long-term results following D1 and D2 gastrectomy. EJSO 2006, 32: S44-S45

 145. A. A. Tentes, I. Spiliotis, O. Korakianitis, A. Vaxavanidou, D. Keramidaris, A. Rogdakis, D. Kyziridis, A. Dimoulas, I. Kouyioumtzi, S. Kakolyris, C. Karagiozoglou, E. Sgouridou, I. Asimopoulou, K. Moustakas. Preliminary results of pancreatic cancer treated with surgical resection and HIPEC. 6th International Workshop in Peritoneal Surface Malignancy, Lyon, France, 17-19/11/08

 146. A. A. Tentes, I. Spiliotis, O. Korakianitis, A. Vaxavanidou, D. Keramidaris, A. Datsis, D. Kyziridis, A. Dimoulas, I. Kouyioumtzi, A. Christopoulou, S. Kakolyris, C. Karagiozoglou, E. Sgouridou, I. Asimopoulou, K. Moustakas. Preliminary results of surgery and HIPEC in locally advanced colorectal carcinomas. 6th International Workshop in Peritoneal Surface Malignancy, Lyon, France, 17-19/11/08

 147. N. Courcoutsakis, A. Tentes, P. Zezos, E. Astrinakis, O. Korakianitis, PK Prasopoulos. CT-enteroclysis in the preoperative staging of small bowel and mesenteric involvement in patients with peritoneal carcinomatosis candidates for cytoreductive surgery: correlation with surgical findings (initial results). ESGAR, 2010 Book of Abstracts 20 (suppl 1), S13

 148. I. K. Tentes, D. Kyziridis, C. Karamveri, M. Tsavdaridou, A. Kortsaris, A. A. Tentes. Expression of MMP-9 and MMP-2 in metastatic foci from patients with advanced ovarian cancer. 7th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy, Uppsala. Sweden, 8-10/9/10, Abstract Book, p. 85

 149. E. Vranou, N. Courcoutsakis, E. Michailidou, A. Iordanidis, A. Tentes, P. Prasopoulos. Mapping of peritoneal anatomy in cases of ascites in peritoneal carcinomatosis. 8th Balkan Congress of Radiology, Alexandroupolis, 29-31/10/10

 150. N. Courcoutsakis, A. Tentes, E. Astrinakis, E. Michailidou, A. Chatzistefanou, P. Prasopoulos. Peritoneal carcinomatosis: Imaging appearance on computed tomography and CT-enteroclysis in correlation with surgical findings. 8th Balkan Congress of Radiology, Alexandroupolis, 29-31/10/10

 151. Kesisova I, Pantazi P, Tzortzis K, Chatzaki E, Kakolyris S, Tentes A, Koffa M. Expression of Hepatoma-up-Regulated Protein (HURP) in different carcinomas: function and clinical significance. 61ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Αλεξ/πολη 15-17/10/2010

 152. Kesisova I., Pyrillou K., Zoumpourlis V., Tentes A., Koffa M. Investigating the role of HURP in carcinogenesis. 32ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 20 – 22 Μαΐου 2010, Καρπενήσι.

 153. Kesisova I, Pantazi P, Tzortzis Κ, Chatzaki E, Kakolyris S, Tentes A, Koffa M. Expression of Ηepatoma-Up-Regulated Protein (HURP) in different carcinomas: function and clinical significance. 61ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, 15-17 Οκτωβρίου 2010, Αλεξανδρούπολη

 154. N. Courcoutsakis, A. A. Tentes, E. Astrinakis, M. Mantatzis, Goulimari, P. Prasopoulos. CT-Enteroclysis prior to cytoreductive surgery in patients with peritoneal carcinomatosis: the surgical equivalent and the clinical significance of imaging findings in a prospective study of 100 consecutive patients. ESGAR 2014, Book of Abstracts

 155. N. Courcoutsakis, A. A. Tentes, P. Zezos, P. Korodimos, O. Korakianitis, P. Prassopoulos. PP-128 Preoperative evaluation by CT-enteroclysis of the small bowel in patients with ovarian carcinoma and peritoneal carcinomatosis. XIIth Balkan Congress of Radiology, 16-19/10/2014, Istanbul, Turkey

 156. N. Courcoutsakis, R. Goulimari, K. Frigkas, P. Korodimos, A. A. Tentes, P. Prassopoulos. PP-124 CT-enteroclysis of the peritoneal spaces in abdominal fluid collections. XIIth Balkan Congress of Radiology, 16-19/10/2014, Istanbul, Turkey

 157. Π. Σπανός, Στ. Παπασταύρου, Α. Τέντες, Λ. Δρακωτού, Μ. Τούμπουρας, Γ. Μπουγιούκας, Χρ. Παπακωνσταντίνου, Τ. Πρόϊος, Α. Δημητριάδης, Δ. Π. Λαζαρίδης. Βαριά μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια σε ασθενείς με διαχωριστικά ανευρύσματα τύπου Α. 1ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσ/νίκη 1984, Πρακτικά σελ. 715

 158. Ι. Μώρος, Α. Α. Τέντες, Δ. Π. Λαζαρίδης. Μεταβολές των επιπέδων διγοξίνης πλάσματος σε ασθενείς μετά από καρδιοπνευμονική παράκαμψη. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσ/νίκη 16-19/5/85, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 90

 159. Τσιότρας Χρ, Γερολιόλιου Α, Δρακωτού Λ, Αρδίτης Ι, Μπουγιούκας Γ, Τέντες Α, Γκιάλα Μ. Απαιτήσεις μετεγχειρητικής αναλγησίας σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσ/νίκη 16-19/5/85, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 49

 160. Οικονομόπουλος Δ, Τέντες Α, Τούμπουρας Μ, Σπανός Π, Λαζαρίδης Δ. Π. Τραχειο-ανωνυμικά συρίγγια (μία θανατηφόρος επιπλοκή της τραχειοστομίας). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσ/νίκη 16-19/5/85, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 99

 161. Σπανός Π, Μπουγιούκας Γ, Ράμμος Κ, Τέντες Α, Αρδίτης Ι, Γιαννόγλου Γ, Κάρουλας Τ, Λαζαρίδης Δ. Π. Σύγκλειση της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας μεμβρανώδους τύπου δια του δεξιού κόλπου. 9ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 8-10/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 75

 162. Σπανός Π, Μπουγιούκας Γ, Παπακωνσταντίνου Χρ, Ράμμος Κ, Τέντες Α, Κοντόπουλος, Α, Γκεμιτζής Κ, Λουρίδας Γ, Γερολιόλιου Α, Λαζαρίδης Δ. Π. Η χειρουργική θεραπεία της οξείας ανεπαρκείας της αορτικής βαλβίδος οφειλομένης σε βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα. 9ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 8-10/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 151

 163. Λαζαρίδης Δ. Π, Σπανός Π, Τούμπουρας Μ, Παπακωνσταντίνου Χρ, Μπουγιούκας Γ, Τέντες Α, Γιαννόγλου Γ, Λουρίδας Γ, Γκιάλα Μ, Δρακωτού Λ. Αποτελέσματα 434 αντικαταστάσεων βαλβίδων. 9ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 8-10/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 152

 164. Τέντες Α, Σπανός Π, Μπουγιούκας Γ, Δρακωτού Λ, Λαζαρίδης Π, Τσιότρας Χρ, Ράμμος Κ, Λαζαρίδης Δ. Π. Συγκριτικά αιμοδυναμικά αποτελέσματα στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο μεταξύ των βιολογικών και μεταλλικών προθέσεων στη θέση της μιτροειδούς βαλβίδος. 9ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 8-10/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 154

 165. Τέντες Α, Σπανός Π, Μπουγιούκας Γ, Λαζαρίδης Π, Αρδίτης Ι, Γκιάλα Μ, Λαζαρίδης Δ. Π. Συγκριτικά αιμοδυναμικά αποτελέσματα μεταξύ των βαλβιδικών προθέσεων St. Jude και Bjork-Shiley κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο σε αντικαταστάσεις της αορτικής βαλβίδος. 9ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 8-10/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 156

 166. Μπουγιούκας Γ, Τέντες Α, Shad N. Η λειτουργία των κοιλιών της καρδίας μετά χειρουργική διόρθωση σε χρόνια ανεπάρκεια της μιτροειδούς. Μία αναίμακτη μέθοδος με τεχνήτιο-99-Pertechnetat. Τεχνική της πρώτης διελεύσεως. 9ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 8-10/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 158

 167. Τέντες Α, Σπανός Π, Μπουγιούκας Γ, Τούμπουρας Μ, Παπακωνσταντίνου Χρ, Γερολιόλιου Α, Φίστα Α, Λαζαρίδης Π, Λαζαρίδης Δ. Π. Αιμοδυναμική συμπεριφορά ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. 1ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Ιατρικών Εταιρειών, Θεσ/νίκη 22-24/5/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 22/54

 168. Μπουγιούκας Γ, Ράμμος Κ, Σπανός Π, Κωνσταντάρας Χρ, Τέντες Α, Λαζαρίδης Δ. Π. Επιπλοκές από το πεπτικό σύστημα μετά από εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 15-18/10/86, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 237-240

 169. Μπουγιούκας Γ, Ράμμος Κ, Κατσαμούρης Α, Σπανός Π, Τέντες Α, Κωνσταντάρας Χρ, Θεοδωρόπουλος Σ, Λαζαρίδης Δ. Π. Επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 15-18/10/86, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 463-468

 170. Μπουγιούκας Γ, Σπανός Π, Ράμμος Κ, Τέντες Α, Λαζαρίδης Δ. Π. Προφυλακτική χορήγηση σεφτριαξόνης σε εγχειρήσεις καρδιάς. XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 15-18/10/86, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 37/143

 171. Σπανός Π, Τούμπουρας Μ, Ράμμος Κ, Μπουγιούκας Γ, Τέντες Α, Γερολιόλιου Α, Λαζαρίδης Δ. Π. Εφαρμογές προσωρινής ηπαρινισμένης παρακάμψεως (Gott shunt) στη χειρουργική της κατιούσης θωρακικής αορτής. XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσ/νίκη 15-18/10/86, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 460-462

 172. Τέντες Α. Α, Εξαδάκτυλος Ι, Καλπακλής Χρ, Καρράς Α, Γεωργιάδης Δ. Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας παγκρεατίτιδος. 44ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-27/10/89

 173. Εξαδάκτυλος Ι, Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Μποτζιακάκης Π, Καρράς Α. Οξείες φλεγμονώδεις παθήσεις των χοληφόρων-χειρουργική αντιμετώπιση. 44ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-27/10/89

 174. Τέντες Α. Α, Εξαδάκτυλος Ι, Χανός Γ, Γεωργιάδης Δ, Καρράς Α, Νικολαίδης Ι, Τσορμπατζίδης Χ. Σύνδρομο βραχέος εντέρου και ολική παρεντερική διατροφή στο σπίτι. 44ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-27/10/89

 175. Καλπακλής Χρ, Τέντες Α. Α, Καρράς Α, Αποστολόπουλος Β. Αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης του πεπτικού έλκους. XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα 10-14/11/90, Τόμος Περιλήψεων αρ. 129. Αρ. 208: ‘’ Το οδοιπορικό του γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους δια μέσου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και των Πανελληνίων Συνεδρίων της (1928-1993)’’, Χ. Ν. Σμπαρούνης, Ι. Γ. Φαρδέλλας

 176. Καλπακλής Χρ, Τέντες Α. Α, Γιακζίδης Α, Αποστολόπουλος Β, Καρράς Α. Αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων των χοληφόρων σε ασθενείς άνω των 70 ετών. XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 10-14/11/90, Τόμος Περιλήψεων αρ. 276

 177. Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Καρράς Α, Αποστολόπουλος Β. Συχνότητα θανάτων στη χειρουργική των καλοήθων παθήσεων των χοληφόρων: ανάλυση συνοδών κλινικών παραγόντων. XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 10-14/11/90, Τόμος Περιλήψεων αρ. 536

 178. Δ. Π. Λαζαρίδης, Π. Σπανός, Φίστας, Ι. Μώρος, Α. Τουρκαντώνης, Μ. Πυρπασόπουλος, Μ. Παπαδημητρίου, Δ. Γρέκας, Σ. Καπούλας, Α. Τέντες, Γ. Μπουγιούκας. Η εξέλιξη των νεφρικών μεταμοσχεύσεων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (περίοδος 1970-1985). 1ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 22-24/5/86, Τόμος Περιλήψεων σελ. 35

 179. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης, Ρ. Αμέτ, Ν. Βαλιάνος, Β. Δούλιογλου. Αντιμετώπιση και αποτελέσματα τοξικής χολαγγειίτιδος. 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23/11/91, Τόμος Περιλήψεων σελ 93

 180. Γ. Γεωργιάδης, Ε. Γκίτη, Ι. Σπαθόπουλος, Κ. Αυγίδου, Χρ. Καλπακλής, Α. Α. Τέντες. Πρωτοπαθή καρκινώματα χοληδόχου κύστεως. 4η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος. Αλεξ/πολη 17-19/9/93, Τόμος Περιλήψεων σελ. 44

 181. Γ. Γεωργιάδης, Ε. Γκίτη, Ι. Σπαθόπουλος, Κ. Αυγίδου, Χρ. Καλπακλής, Α. Α. Τέντες. Χολοπεπτικά συρίγγια. 4η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος. Αλεξ/πολη 17-19/9/93, Τόμος Περιλήψεων σελ. 63

 182. Χρ. Καλπακλής, Γ. Γεωργιάδης, Ι. Σπαθόπουλος, Ε. Γκίτη, Α. Α. Τέντες. Συνύπαρξη χολολιθίασης και πεπτικού έλκους. 4η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος. Αλεξ/πολη 17-19/9/93, Τόμος Περιλήψεων σελ. 91

 183. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Α. Γιακζίδης, Γ. Καραλής, Κ. Αυγίδου. Αξιολόγηση πολυτραυματίου. 15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, Θεσ/νίκη 10-13/11/94, Τόμος Περιλήψεων σελ. 159

 184. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Α. Νάνου. Καρκινώματα ωοθηκών. 2ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 12-14/10/95, Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 114

 185. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Α. Νάνου. Καρκινώματα παγκρέατος. 2ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 12-14/10/95, Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 58

 186. Χρ. Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Α. Νάνου, Φ. Κωνσταντίνου, Α. Α. Τέντες. Εκρίζωση Helicobacter pylori (Hp). Σύγκριση διαφόρων θεραπειών. 15ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 22-25/11/95. Ελλ. Γαστερντερολ. Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 8

 187. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Β. Γαλάνης, Ι. Λάμπρου, Κ. Λάβδας, Θ. Λασπίδης. Η σημασία του κοιλιακού λεμφαδενικού καθαρισμού στην αντιμετώπιση των αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου. Ελλ Χειρουργ 1996, 6 (suppl) (Α362) σελ 98 ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 3-7/11/96

 188. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Β. Γαλάνης, Ι. Λάμπρου, Κ. Λάβδας, Θ. Λασπίδης. Ριζική γαστρεκτομή και τοπικά κατευθυνόμενη περιοχική χημειοθεραπεία σε τοπικά προχωρημένο γαστρικό καρκίνο. Ελλ Χειρουργ 1996, 6 (suppl) (V04) σελ 164, ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 3-7/11/96. (Εργασία υποψήφια για βράβευση)

 189. Χρ. Καλπακλής, Κ. Αυγίδου, Ι. Αβραάμ, Π. Σαββίδης, Α. Νάννου, Α. Α. Τέντες. Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού. (Η συμβολή των νέων αντιελκωτικών φαρμάκων και της χειρουργικής). Ελλ Χειρουργ 1996, 6 (suppl) (Α126) σελ 39 ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 3-7/11/96

 190. Καλπακλής Χρ, Τέντες Α. Α, Λάμπρου Ι, Λασπίδης Θ, Λαδίκος Ν. Πλαστική κηλών με τοποθέτηση πλέγματος. Ενδείξεις-Αποτελέσματα. 3ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 29/10-2/11/97

 191. Τέντες Ι, Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Λαμπρινός Κ. Σχέση της ενεργοποίησης των κολλαγονολυτικών ενζύμων (ΜΜΡ) και των μεταστάσεων στον γαστρικό καρκίνο. 3ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 29/10-2/11/97 (2ο βραβείο 3ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος)

 192. Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Λάμπρου Ι, Κωνσταντίνου Φ, Μπαχάλ Δ. Η τεχνική Nuttal στην αποκατάσταση της μετεγχειρητικής υπομφαλίου κοιλιοκήλης. 3ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 29/10-2/11/97

 193. Π. Γκόγκος , Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Ι. Τέντες, Σ. Τσερκέζης. Πρωτοπαθή non-Hodgkin γαστρικά λεμφώματα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 1997

 194. Π. Γκόγκος, Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Ι. Τέντες, Σ. Τσερκέζης. Πολλαπλά πρωτοπαθή καρκινώματα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 1997

 195. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Ι. Τέντες, Σ. Τσερκέζης. Γαστρικός καρκίνος. Εμπειρία 10ετίας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 1997

 196. Ι. Τέντες, Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής. Σχέση της ενεργοποίησης των κολλαγονολυτικών ενζύμων (ΜΜΡ) και των μεταστάσεων στον καρκίνο του παχέος εντέρου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 1997) (εργασία βραβευθείσα)

 197. Ι. Τέντες, Κ. Αρβανιτίδης, Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης. Επίπεδα κολλαγονολυτικών ενζύμων του πλάσματος σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Θεσ/νίκη, 2-4 Απριλίου 1998

 198. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης, Φ. Κων/νου, Κ. Στάμου, Δ. Μπαχάλ, Γ. Κελίδης, Λ. Κουκουλομάτης, Γρ. Λυμπερακίδης, Ι. Κουγιουμτζή, Α. Καμπούρη, Α. Δημητρακοπούλου. Προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο του παχέος εντέρου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αλεξ/πολη 21-24 Μαϊου 1998. Τόμος Περιλήψεων αρ. 53

 199. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Φ. Κων/νου, Κ. Στάμου, Α. Καμπούρη, Γρ. Λυμπερακίδης, Ι. Κουγιουμτζή, Α. Δημητρακοπούλου, Γ. Κελίδης, Λ. Κουκουλομάτης. Συχνότητα και είδη αρτηριακών επεμβάσεων. 3ο Ελληνο-ιταλικό συμπόσιο αγγειοχειρουργικής, Αλεξ/πολη 3-9/7/1998

 200. Σ. Μαρκακίδης, Κ. Στάμου, Φ. Κων/νου, Α. Καμπούρη, Ι. Κουγιουμτζή, Γ. Κελίδης, Γρ. Λυμπερακίδης, Λ. Κουκουλομάτης, Α. Δημητρακοπούλου, Α. Α. Τέντες. Αντιμετώπιση κιρσών κάτω άκρων. 3ο Ελληνο-ιταλικό συμπόσιο αγγειοχειρουργικής, Αλεξ/πολη 3-9/7/1998

 201. Χρ. Καλπακλής, Φ. Κων/νου, Κ. Στάμου, Λ. Κουκουλομάτης, Σ. Μαρκακίδης, Α. Α. Τέντες. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου (από την πλευρά του χειρουργού). Hellenic Journal of Gastroenterol 1997,10: 87, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 25-28/11/98

 202. Χρ. Καλπακλής, Α. Αλογάρη, Η. Τσομπανίδης, Γ. Κελίδης, Α. Α. Τέντες. Οισοφαγίτις: μια δύσκολη στη θεραπεία επιπλοκή Hellenic Journal of Gastroenterol 1997,10: 30, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 25-28/11/98

 203. Χ. Καλπακλής, Α. Α. Τέντες, Φ. Κων/νου, Γ. Κελίδης. Ραγάς πρωκτικού δακτυλίου. Σύγκριση χειρουργικών τεχνικών. XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 119 Αθήνα 13-17/11/98

 204. Χ. Καλπακλής, Φ. Κων/νου, Δ. Μπαχάλ, Α. Α. Τέντες. Εκτεταμένα καρκινώματα κάτω χείλους-τεχνικές αποκατάστασης. XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 206, Αθήνα 13-17/11/98

 205. Σ. Μαρκακίδης, Κ. Στάμου, Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Μ. Μουταβί, Φ. Κων/νου, Γ. Κελίδης, Λ. Κουκουλομάτης, Α. Καμπούρη, Α. Δημητρακοπούλου, Δ. Μπαχάλ, Γρ. Λυμπερακίδης. Χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων των χοληφόρων-ανάλυση 10ετούς εμπειρίας. XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 232, Αθήνα 13-17/11/98

 206. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης Φ. Κων/νου, Κ. Στάμου, Χρ. Καλπακλής, Μ. Μουταβί, Γ. Κελίδης, Λ. Κουκουλομάτης, Α. Καμπούρη, Α. Δημητρακοπούλου, Δ. Μπαχάλ, Γρ. Λυμπερακίδης. Υποτροπή πεπτικού έλκους. XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 47, Αθήνα 13-17/11/98

 207. Α. Α. Τέντες, Χρ. Καλπακλής, Σ. Μαρκακίδης, Μ Μουταβί, Κ. Στάμου, Φ. Κων/νου. Καρκίνος παχέος εντέρου: 5ετής και 10ετής επιβίωση. XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 73, Αθήνα 13-17/11/98

 208. Καλπακλής Χρ. Κων/νου Φ. Κουκουλομάτης Λ. Μηνάς Μ. Τέντες Α. Α. Φλεγμονώδεις παθήσεις χοληδόχου κύστεως. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση. 4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ιωάννινα, 20-23/10/99, Τόμος Περιλήψεων σελ. 95

 209. Καλπακλής Χρ. Μαρκακίδης Σ. Λυμπερακίδης Γρ. Δημητρακοπούλου Α. Μπαχάλ Δ. Τέντες Α. Α. Οξεία κοιλία. Αίτια και αντιμετώπιση. 4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ιωάννινα, 20-23/10/99, Τόμος Περιλήψεων σελ. 174

 210. Α. Α. Τέντες, Ι. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσ/νίκη 20-24/11/99, Τόμος Περιλήψεων σελ. 121

 211. Τέντες, Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης. Κολλαγονολυτικά ένζυμα στον ορθο-κολικό καρκίνο. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσ/νίκη 20-24/11/99, Τόμος Περιλήψεων σελ. 95

 212. Α. Α. Τέντες, Χρ. Αγγελή, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Ι. Τέντες. Επίδραση του πυελο-κοιλιακού λεμφαδενικού καθαρισμού στη θεραπεία του αριστερού παχέος εντέρου και ορθού. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσ/νίκη 20-24/11/99, Τόμος Περιλήψεων σελ. 88

 213. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Ι. Τέντες, Μ. Μηνάς. Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση-σαρκωμάτωση. Πρόδρομη κλινική ανακοίνωση. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θεσ/νίκη 20-24/11/99, Τόμος Περιλήψεων σελ. 88

 214. Ε. Τιμοθεάδου, Χ. Κιαμούρης, Ε. Γαλάνη, Σ. Αμάρι, Α. Τέντες, Ε. Μπριασούλης, Δ. Μπαφαλούκος, Γ. Φούντζηλας. Εντατική διαδοχική συμπληρωματική χημειοθεραπεία με επιρουβικίνη, πακλιταξέλη και CMF σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού αυξημένης επικινδυνότητας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Λευκωσία-Κύπρος, 15-17/4/00, Βήμα Κλινικής Ογκολογίας, 2000, 3 (suppl 2000): 143

 215. Α. Α. Τέντες, Γρ. Τρυψιάννης, Σ. Μαρκακίδης, Ι Λάμπρου. Ο κίνδυνος λιθίασης των χοληφόρων ως επιπλοκή της στελεχιαίας βαγοτομής. 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη 8-13/11/00, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 40

 216. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Α. Φίσκα, Ε. Σταματάκης, Θ. Δημητρίου. Μεσοθηλίωμα περιτοναίου. 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη 8-13/11/00, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 209

 217. Χ. Καρανικιώτης, Κ. Βαφειάδης, Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης. Ακτινολογική διερεύνηση αμφοτεροπλεύρου μεταστατικού καρκίνου των επινεφριδίων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα και 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη 8-13/11/00, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 210

 218. Φίσκα Α, Τέντες Α. Α, Παπαλουκάς Χ, Εξαδάκτυλος Ι, Δημητρίου Θ. Ενδοκυττάριοι σχηματισμοί άγνωστης λειτουργικής δραστηριότητας στα ηπατικά κύτταρα μετά από παγκρεατεκτομή. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 264, Αθήνα, 18-21/11/00

 219. Φίσκα Α, Τέντες Α. Α, Παπαλουκάς Χ, Εξαδάκτυλος Ι, Δημητρίου Θ. Κακόηθες μεσοθηλίωμα: μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 237, Αθήνα, 18-21/11/00

 220. Φίσκα Α, Τέντες Α. Α, Παπαλουκάς Χ, Εξαδάκτυλος Ι, Δημητρίου Θ. Υπερμικροσκοπική μελέτη της λειτουργικής μορφολογίας των μεσοθηλιακών κυττάρων της υπεζωκοτικής κοιλότητας. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 58, Αθήνα, 18-21/11/00

 221. Τέντες Α. Α, Μαρκακίδης Σ, Καρανικιώτης Χ, Φίσκα Α, Λάμπρου Ι, Σταματάκης Ε, Μηνάς Μ, Δαβιδούδη Ο, Γεωργιάδης Γ, Δημητρίου Θ. Καρκίνος ωοθηκών. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 240, Αθήνα, 18-21/11/00

 222. Τέντες Α. Α, Μαρκακίδης Σ, Καρανικιώτης Χ, Φίσκα Α, Λάμπρου Ι, Σταματάκης Ε, Μηνάς Μ, Δαβιδούδη Ο, Γεωργιάδης Γ, Δημητρίου Θ. Καρκίνος παγκρέατος. XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 222, Αθήνα, 18-21/11/00

 223. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Η επίδραση της ενδο-αρτηριακής χημειοθεραπείας στον τοπικά προχωρημένο γαστρικό καρκίνο: πρώιμα αποτελέσματα. 2ο βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 25-27/5/01

 224. Α. Α. Τέντες, Χρ. Αγγελή, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Θέσεις υποτροπής του καρκίνου ορθού και παχέος εντέρου αριστερής εντόπισης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 25-27/5/01

 225. Ε. Τιμοθεάδου, Χ. Παπαδημητρίου, Δ. Μπαφαλούκος, Ε. Ραζή, Α. Τέντες, Χ. Μουρούζη, Γ. Αραβαντινός, Ε. Μπριασούλης, Π. Παπακώστας, Γ. Φούντζηλας. Συγκριτική μελέτη της εντατικής διαδοχικής χημειοθεραπείας με επιρουβικίνη και πακλιταξέλη έναντι του συνδυασμού τους ως θεραπεία 1ης γραμμής σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (HeCOG). 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 29-31/3/2001, Τόμος Πρακτικών, Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2001, 4 (συμπλήρωμα): 136

 226. Α. Φίσκα, Κ. Λάμπρου, Ι Εξαδάκτυλος, Ι. Παύλου, Α. Α. Τέντες, Θ. Δημητρίου. Μεταστατικό μελάνωμα στη χοληδόχο κύστη. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 25-27/5/01

 227. Γ. Γεωργιάδης, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Καρανικιώτης, Μ. Μηνάς, Ε. Κεσσίδης, Β. Αδαμόπουλος, Χ. Στάικος, Α. Α. Τέντες. Ουρογεννητικές επιπλοκές μετά από εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. 5ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 31/10-4/11/01. Τόμος Περιλήψεων, σελ. 109

 228. Γ. Γεωργιάδης, Σ. Μαρκακίδης, Η. Φίτζιος, Α. Α. Τέντες. Επίπτωση των φλεβικών παθήσεων στον αγροτικό πληθυσμό του Βορείου Έβρου. 5ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 31/10-4/11/01. Τόμος Περιλήψεων, σελ. 102

 229. Στ. Παπαδάκης, Θ. Μιτσίτσικας, Γ. Γεωργιάδης, Σ. Μαρκακίδης, Η. Φίτζιος, Ν. Δελαπόρτας, Α. Α. Τέντες. Συχνότητα δευτεροπαθών οστικών μεταστάσεων σαν πρώτο σημείο υποτροπής συμπαγών όγκων. 5ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 31/10-4/11/01. Τόμος Περιλήψεων, σελ. 141

 230. Ε. Τιμοθεάδου, Δ. Μπαφαλούκος, Δ. Τσαβδαρίδης, Μ. Καρίνα, Γ. Χαμηλός, Ν. Παυλίδης, Χ. Χριστοδούλου, Δ. Πεκτασίδης, Χ. Καλόφωνος, Π. Μακραντωνάκης, Ε. Σαμαντάς, Π. Παπακώστας, Α. Πολυχρόνης, Α. Τέντες, Γ. Σταθόπουλος, Χ. Μαρκόπουλος, Χ, Καρανικιώτης, Γ. Φούντζηλας. Εντατική διαδοχική χημειοθεραπεία με επιρουβικίνη, πακλιταξέλη και CMF έναντι επιρουβικίνης και CMF, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού υψηλού κινδύνου. Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη 4-6/4/02, Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2002, 5 (suppl): 162 (βραβείο Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας)

 231. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Κ. Αυγίδου. Ο δείκτης περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης στον καρκίνο των ωοθηκών.  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, Αθήνα, 9-12/11/02

 232. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης. Νοσηρότητα και θνητότητα από τη χορήγηση πρώιμης μετεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ορθο-κολικό καρκίνο. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, Αθήνα, 9-12/11/02.

 233. Παπαδάκης Α. Σ, Μιτσίτσικας Θ, Μηνάς Μ, Μπαμπουρδά Ε, Δράκου Α, Σάπκας Γ, Τέντες Α. Α. Τραύματα από νάρκες σε περίοδο ειρήνης. Τραύμα-Μαζικές καταστροφές, Αθήνα 14-16/2/03

 234. Γ. Καμπάκης, Ε. Βουδούρης, Ε. Νικολάου, Γ. Κουτσουμπού, Α. Κατσικά, Γ. Καραρίζος, Α. Αριστείδης, Κ. Βαφειάδης, Α. Τσιπούρα, Κ. Χαλιαμπάλιας, Α. Κόνσουλας, Α. Τσιάτα, Ι. Νικολαίδης, Α. Τέντες. Υγειονομικές ανάγκες προσφύγων στην περιοχή Διδυμοτείχου, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Τόμος Περιλήψεων, 376, Σιθωνία Χαλκιδικής 30/4-4/5/03

 235. Μηνάς Μ, Χριστοδούλου Θ, Καρτσίδου Ι, Καλπακλής Χ, Παπαδάκης Σ, Τέντες Α. Α. Δυνατότητα διασωλήνωσης μέσω του φαρυγγικού αεραγωγού Paxpress. 15Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Βιβλίο Περιλήψεων ΕΑΟi 3, Χερσόνησος, Κρήτη, 14-18/5/03

 236. Μηνάς Μ, Χριστοδούλου Θ, Παπαδάκης Σ, Καρτσίδου Ι, Καλπακλής Χ, Τέντες Α. Α. Συγκριτική μελέτη δύο τεχνικών τοποθέτησης του φαρυγγικού αεραγωγού Paxpress. 15Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Βιβλίο Περιλήψεων ΕΑΟi 4, Χερσόνησος, Κρήτη, 14-18/5/03

 237. Τέντες Α. Α, Μαρκακίδης Σ, Μίρελης Χ, Βελούδης Γ, Αδαμόπουλος Β, Κουκουλομάτη Α. Υποτροπή καρκίνου ωοθηκών: Ενδείξεις και αποτελέσματα 2ης κυτταρομείωσης. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 31/10-3/11/03, Βιβλίο Περιλήψεων, αριθ. 70.

 238. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Γ. Βελούδης. Καρκίνος παχέος εντέρου αριστερής εντόπισης. 6ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13-16/11/03, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 140.

 239. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Ι. Μπουγιούκας, Α. Ξανθούλης, Κ. Μπεκιαρίδου, Ε. Τσαλκίδου, Γ. Ζαφειρόπουλος. Μακροχρόνια αποτελέσματα καρκίνου των ωοθηκών μετά από μέγιστη κυτταρομειωτική επέμβαση. 7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη, 14-15/10/05, Βιβλίο Περιλήψεων σελ 169

 240. Α. Α. Τέντες, Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Ι. Νίκας, Ε. Τσαλκίδου, Κ. Μπεκιαρίδου, Α. Ξανθούλης, Ι. Μπουγιούκας. Πρώιμη μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (EPIC) στον καρκίνο των ωοθηκών. 3η συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας, Κως, 31/8-3/9/06

 241. Α. Α. Τέντες, Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Ι Μπουγιούκας, Ε. Τσαλκίδου, Α. Ξανθούλης, Κ. Μπεκιαρίδου, Ι. Νίκας. Αποφρακτικός καρκίνος παχέος εντέρου. 3η συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας, Κως, 31/8-3/9/06

 242. Α. Α. Τέντες, Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Ι. Μπουγιούκας, Α. Ξανθούλης, Κ. Μπεκιαρίδου, Ε. Τσαλκίδου. Πρώιμη μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (EPIC) στον ορθο-κολικό καρκίνο. 3η συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας, Κως, 31/8-3/9/06

 243. Α. Α. Τέντες, Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Κ. Μπεκιαρίδου, Ι. Μπουγιούκας, Α. Ξανθούλης, Ε. Τσαλκίδου, Κ. Μπαλιξίδης, Α. Δημούλας. Μακρά επιβίωση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών μετά από κυτταρομείωση με τυπικές περιτοναιοεκτομές, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 22-26/11/06, Ελλ Χειρ 2006, 78: 38

 244. Α. Α. Τέντες, Α. Ξανθούλης, Χ. Μίρελης, Σ. Μαρκακίδης, Ι. Μπουγιούκας, Ε. Τσαλκίδου, Κ. Μπεκιαρίδου, Κ. Μπαλιξίδης, Α. Δημούλας. Η τεχνική Nuttall στις υπομφάλιες μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες, Αθήνα, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 22-26/11/06, Ελλ Χειρ 2006, 78: 214

 245. Δουρίδας Γ, Καρατζάς Γ, Τέντες Α, Γκρινιάτσος Ι, Φελέκουρας Ε, Γεροντικές Εμμ, Παπαγόρας Δ, Λιακάκος Θ. Πανελλήνιο αρχείο καταγραφής (registry) γαστρικής ογκολογικής χειρουργικής: Πρόδρομη ανακοίνωση πρώτων εγγράφων. Αθήνα, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 22-26/11/06, Ελλ Χειρ 2006, 78: 106

 246. Α. Δημούλας, Δ. Κυζιρίδης, Ο. Κορακιανίτης, Δ. Κεραμιδάρης, Χ. Καραγκιόζογλου, Ε. Σγουρίδου, Ι. Ασημοπούλου, Α. Α. Τέντες. Δυνητικά θεραπευτική εκτομή και υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία σε καρκινώματα παγκρέατος. 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη, 18-21/10/07, Βιβλίο Περιλήψεων,  σελ. 13.

 247. Χ. Μίρελης, Α. Δημούλας, Σ. Μαρκακίδης, Ο. Κορακιανίτης, Δ. Κυζιρίδης, Σ. Σταθακίδου, Α. Α. Τέντες. Λαχνωτά αδενώματα παχέος εντέρου και ορθού. 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη, 18-21/10/07, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ 103

 248. Χ. Μίρελης, Ε. Τσαλκίδου, Κ. Μπαλαξίδης, Κ. Μπεκιαρίδου, Α. Ξανθούλης, Ι. Μπουγιούκας, Ο. Κορακιανίτης, Α. Α. Τέντες. Αποτελέσματα αντιμετώπισης οξείας παγκρεατίτιδας. 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη, 18-21/10/07, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 130

 249. Χ. Μίρελης, Ι. Νίκας, Κ. Μπαλαξίδης, Ο. Κορακιανίτης, Ε. Τσαλκίδου, Κ. Μπεκιαρίδου, Α. Ξανθούλης, Ι. Μπουγιούκας, Α. Α. Τέντες. Η αντιμετώπιση της γαστρορραγίας λόγω πεπτικού έλκους. 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη, 18-21/10/07, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 171

 250. Σπηλιώτης Ι, Τέντες Α. Α, Βαξεβανίδου Α, Κορακιανίτης Ο, Ρογδάκης Α, Μίρελης Χ, Ντάτσης Α, Κέκελος Σ. Κυτταρομειωτική χειρουργική και υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο κέντρα. 3ο Χειρουργικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα 30/11-2/12/07, Πρόγραμμα Συμποσίου, σελ. 41

 251. Α. Α. Τέντες, Ι. Σπηλιώτης, Ο. Κορακιανίτης, Α. Βαξεβανίδου, Δ. Κεραμιδάρης, Α. Ντάτσης, Ι. Κουγιουμτζή Πρώιμα αποτελέσματα της συνδυασμένης υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας και της χειρουργικής εκτομής τοπικά προχωρημένων όγκων του γαστρεντερικού. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11/5/08, Ηράκλειο Κρήτης

 252. Α. Α. Τέντες, Ο. Κορακιανίτης, Δ. Κεραμιδάρης, Ι. Κουγιουμτζή, Α. Δημούλας, Σ. Μπρίζας, Δ. Κυζιρίδης, Ι. Ανδρεάδης, Γ. Κιζιρίδης. Σαρκώματα μαλακών μορίων: εμπειρία 5ετίας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11/5/08, Ηράκλειο Κρήτης

 253. Π. Μιντζοπούλου, Β. Σουφτάς, Α. Σπανουδάκη, Δ. Γλάρος, Ν. Λυρατζόπουλος, Γ. Κουκλάκης, Α. Τσαρουχά, Α. Τέντες, Κ. Ι. Μανωλάς, Π. Πρασόπουλος. Διακαθετηριακός Αρτηριακός Χημειοεμβολισμός (TACE) Ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων (HCC). 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11/5/08, Ηράκλειο Κρήτης

 254. Κ. Αμαραντίδης, Ν. Ξενίδης, Λ. Χέλης, Κ. Ρωμανίδης, Κ. Χουχούλης, Κ. Παπαθεοδώρου, Α. Μιλούσης, Δ. Ματθαίος, Ν. Λυρατζόπουλος, Α. Τσαρουχά, Α. Τέντες, Α. Κακολύρης. Μελέτη φάσης Ι χορήγησης δοσυταξέλης, καπεσιταμπίνης, σε συνδυασμό με γκεμσιταμπίνη σε ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11/5/08, Ηράκλειο Κρήτης

 255. Κ. Αμαραντίδης, Ν. Ξενίδης, Κ. Ρωμανίδης, Λ. Χέλης, Δ Ματθαίος, Κ. Παπαθεοδώρου, Α. Χιώτης, Α. Τέντες, Σ. Αραμπατζή, Μ. Νικελή, Ν. Ντίνος, Σ. Κακολύρης. Μελέτη φάσης Ι χορήγησης δοσυταξέλης, καπεσιταμπίνης, σε συνδυασμό με οξαλιπλατίνα σε ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 9-11/5/08, Ηράκλειο Κρήτης

 256. Ι. Κουγιουμτζή, Σ. Φωτάκης, Ο. Κορακιανίτης, Λ. Μουταφίδης, Δ. Φλώρος, Δ. Κυζιρίδης, Α. Α. Τέντες. Ορθο-κολικός καρκίνος: εμπειρία 20 ετών, Καμένα Βούρλα, 4η Συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας, 27-30/8/09, Βιβλίο Περιλήψεων σελ 65.

 257. Ν. Κουρκουτσάκης, Α. Α. Τέντες, Ε. Αστρινάκης, Ο. Κορακιανίτης, Σ. Φουτσιτζή, Π. Πρασόπουλος. Η συμβολή της εντερόκλυσης με υπολογιστική τομογραφία στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών με περιτοναϊκή κακοήθεια που πρόκειται να υποβληθούν σε κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση και διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία υπερθερμία: σύγκριση με χειρουργικά ευρήματα. Πρόδρομη μελέτη. Διαπανεπιστημιακό συμπόσιο

 258. Τέντες Α. Α., Μαρκακίδης Σ, Φωτάκης Σ, Φλώρος Δ, Κυζιρίδης Δ, Κορακιανίτης Ο, Μουταφίδης Λ. Σύγκριση χοληδοχοδωδεκαδακτυλικών αναστομώσεων και διαδωδεκαδακτυλικών σφιγκτηροπλαστικών για λιθίαση των χοληφόρων. 9ο Συνέδριο ΧΕΒΕ, Θεσσαλονίκη 29/10-1/11/09

 259. Α. Α. Τέντες, Ο. Κορακιανίτης, Σ. Κακολύρης, Ν. Βέλιοβιτς, Σ. Φωτάκης, Ι. Κουγιουμτζή, Δ. Κυζιρίδης, Ε. Σγουρίδου, Χ. Καραγκιόζογλου, Κ. Μουστάκας. Διαφορές μεταξύ καρκινωμάτων παχέος εντέρου δεξιάς και αριστερής εντόπισης. 9ο Συνέδριο ΧΕΒΕ, Θεσσαλονίκη 29/10-1/11/09

 260. Μαρκακίδης Σ, Κουγιουμτζή Ι, Δημούλας Α, Καπουκρανίδης Δ, Τέντες Α. Α. Συστροφή χοληδόχου κύστης (παρουσίαση μίας περίπτωσης). 10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, Αλεξ/πολη 14-15/5/10, τόμος Περιλήψεων σελ. 34

 261. Ι. Κεσίσοβα, Κ. Πυρίλλου. Β. Ζουμπουρλής, Α. Τέντες, Μ. Κόφφα. Διερευνώντας το ρόλο της HURP στην καρκινογένεση. 32ο Συνέδριο Ε. Ε. Β. Ε. Καρπενήσι, 20-22/5/2010

 262. Α. Α. Τέντες, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Α. Ανδρέου, Ι. Κουγιουμτζή, Χ. Καραμβέρη. Κυτταρομειωτική χειρουργική και υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα 4-6/2/11

 263. Α. Α. Τέντες, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Καραμβέρη, Ι. Κουγιουμτζή, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Α. Ανδρέου, Θ. Σιββάς, Α. Ριτβάν, Ν. Γκουροβανίδου. Η υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ως συμπληρωματική μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του ενδομητρίου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα 4-6/2/11

 264. Α. Α. Τέντες, Β. Γαλάνης, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Α. Ανδρέου, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Καραμβέρη, Ν. Βέλιοβιτς. Σαρκώματα μαλακών μορίων και γαστρεντερικού σωλήνα: Εμπειρία 21 ετών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα 4-6/2/11

 265. Α. Α. Τέντες, Γ. Ζορμπάς, Α. Σμύρνης, Ο. Κορακιανίτης. Αντιμετώπιση ψευδομυξώματος περιτοναίου με κυτταρομειωτική χειρουργική και υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24/11/12

 266. Σ. Εμμανουηλίδης, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Κ. Στάμου, Ε. Σαμαντά, Α. Καρελής, Β. Νταρλαδήμα, Σ. Τόττας, Ι. Τσανακτσίδης, Α. Α.Τέντες. Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 5-8-12/13

 267. Α. Καρελής, Ο. Κορακιανίτης, Κ. Στάμου, Χ. Μαυρουδής, Ε. Σαμαντά, Β. Νταρλαδήμα, Σ. Εμμανουηλίδης, Σ. Τόττας, Ι. Τσανακτσίδης, Α. Α. Τέντες. Ψευδομύξωμα περιτοναίου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 5-8-12/13

 268. Α. Α. Τέντες, Κ. Στάμου, Ο. Κορακιανίτης, Χ. Μαυρουδής, Ε. Σαμαντά, Ν. Πάλλας, Β. Νταρλαδήμα, Σ. Εμμανουηλίδης, Α. Καρελής, Σ. Τόττας, Ι. Τσανακτσίδης. Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ως πρώτης γραμμής θεραπεία στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 5-8-12/13

 269. Κ. Μ. Στάμου, Θ. Εμμανουήλ, Σ. Γ. Πανουσόπουλος, Μ. Πάττας, Ι. Παπανικολάου, Ε. Σαμαντά, Α. Α. Τέντες. Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και διεγχειρητική ERCP με την τεχνική του RENDEZ-VOUS. VIDEO παρουσίαση της τεχνικής μετά από εφαρμογή σε τρείς περιπτώσεις. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

 270. Κ. Μ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Δ. Τσάμης, Μ. Σταθάκη, Ε. Σαμαντά, Α. Α. Τέντες. Κυτταρομειωτική χειρουργική στην αντιμετώπιση του διαχύτου κακοήθους μεσοθηλιώματος του περιτοναίου. Αποτελέσματα επί 17 περιπτώσεων. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

 271. Κ. Μ. Στάμου, Μ. Πάττας, Σ. Γ. Πανουσόπουλος, Δ. Τσάμης, Ε. Σαμαντά, Α. Α. Τέντες. Προοπτική μελέτη της αποκατάστασης κύστεως κόκκυγος με σύγκλειση σε πρώτο σκοπό με κρημνό LIMBERG (ρομβοειδή δερμο-περιτονιακό κρημνό). 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

 272. Κ. Μ Στάμου, Ν. Πάλλας, Ε. Σαμαντά, Ν. Κουρκουτσάκης, Π. Πρασσόπουλος, Α. Α. Τέντες. Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στην αρχική αντιμετώπιση  του καρκίνου των ωοθηκών. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

 273. Α. Α. Τέντες, Ν. Πάλλας, Ε. Σαμαντά, Ε. Ευωδιά, Κ. Μ. Στάμου. Προφυλακτική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία κατά την R0 εκτομή σε επεμβάσεις για αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2014

 274. Α. Α. Τέντες, Κ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Χ. Καραμβέρη, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Χρηστάκης. Επιβίωση και μετεγχειρητικά αποτελέσματα επί επεμβάσεων για ορθο-κολικό καρκίνο. Ανάλυση 818 περιστατικών (1987-2014). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31/3-2/4/2016

 275. Α. Α. Τέντες, Κ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Χ. Καραμβέρη, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Χρηστάκης. Κυτταρομείωση και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία σε περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνο ορθού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31/3-2/4/2016

 276. Κ. Μ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Μ. Χρονάκης, Α. Γραμματόπουλος, Α. Μπουσμπουκέα, Α. Α. Τέντες, Δ. Μπαφαλούκος. Υφολική κολεκτομή ως επέμβαση σωτηρίας, σε πανεντερίτιδα, ως επιπλοκή λήψης Ipilimumab (Yervoyo). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31/3-2/4/2016

 277. Χ. Καραμβέρη, Ν. Πάλλας, Κ. Στάμου, Δ. Κυζιρίδης, Β. Κυριακόπουλος, Χ. Χρηστάκης, Α. Α. Τέντες, Αντιμετώπιση γαστρικού καρκίνου με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016

 278. Χ. Καραμβέρη, Ν. Πάλλας, Κ. Στάμου, Δ. Κυζιρίδης, Β. Κυριακόπουλος, Χ. Χρηστάκης, Α. Α. Τέντες, Κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC στην περιτοναϊκή σαρκωμάτωση. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016

 279. Τέντες Α. Α, Στάμου Κ, Πάλλας Ν, Καραμβέρη Χ, Κυζιρίδης Δ, Χρηστάκης Χ. Κυτταρομειωτική χειρουργική σε συνδυασμό με διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος: αναφορά επί 4 περιπτώσεων. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 9-12/11/2016

 280. Μπέτσης Δ, Οικονομόπουλος Δ, Τρυγόνης Κ, Γούναρης Δ, Τέντες Α, Νάτσικας Ν. Καρκίνωμα του οισοφάγου-Ανάλυση από 40 περιπτώσεις. XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1984

 281. Κ. Τρυγόνης, Δ. Μπέτσης, Δ. Γούναρης, Δ. Οικονομόπουλος, Α. Τέντες, Ι. Μώρος, Ν. Νάτσικας. Καρκίνωμα κολοβώματος στομάχου μετά γαστρεκτομή για γαστρο-12κτυλικό έλκος. XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1984

 282. Δ. Μπέτσης, Δ. Οικονομόπουλος, Κ. Τρυγόνης, Α. Τέντες, Δ. Γούναρης, Η. Ανθεμίδης, Ν. Νάτσικας. Καρκίνωμα στομάχου. XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1984

 283. Μαρκακίδης Σ, Τέντες Α. Α, Καλπακλής Χρ, Μουταβί Μ. Αντιμετώπιση χρονίου πεπτικού έλκους: εμπειρία 11ετίας. 1ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, Καβάλα 7-9/5/99

 284. Α. Α. Τέντες, Γρ. Τρυψιάννης, Σ. Μαρκακίδης. Η πιθανότητα υποτροπής λιθίασης των χοληφόρων. Εαρινή ημερίδα ΧΕΒΕ, Καβάλα 19-20/5/00

 285. Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Ι. Λάμπρου, Α. Φίσκα, Θ. Δημητρίου. Αδένωμα Brunner. Εαρινή ημερίδα ΧΕΒΕ, Καβάλα 19-20/5/00

 286. Καλπακλής Χ, Μαρκακίδης Σ, Κωνσταντίνου Φ, Μπαχάλ Δ, Δημητρακοπούλου Α, Τέντες Α. Α. Η χολοπεπτική αναστόμωση σε καλοήθεις παθήσεις. 6η Πανελλήνια Συναντηση Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, Αλεξ/πολη 10-12/9/99

 287. Α. Α. Τέντες, Ι Σπηλιώτης, Ο. Κορακιανίτης, Α. Βαξεβανίδου, Δ. Κυζιρίδης, Α. Δημούλας, Σ. Κέκελος. Η υπέρθερμη διεγχειρητική χημειοθεραπεία ως συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας στα τοπικά προχωρημένα ορθο-κολικά καρκινώματα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Αθήνα 15-17/5/09

 288. Α. Α. Τέντες, Ο. Κορακιανίτης, Δ. Βέλιοβιτς, Ε. Σγουρίδου, Χ. Καραγκιόζογλου, Κ. Μουστάκας. Τα αποτελέσματα της ολικής εκτομής του μεσο-ορθού σε καρκινώματα του μέσου και κατωτέρου ορθού. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Αθήνα 15-17/5/09

 289. Stamou K, Pallas N, Stathaki M, Samanta E, Evodia E, Tentes A. A. Treating Peritoneal Mesothelioma with cytoreductive surgery and hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy. A single center experience. Peritoneal Surface Malignancy Experts Meeting. Athens 8-9/5/2015

 290. Tentes A. A., Stamou K, Pallas N, Stathaki M, Samanta E, Evodia E. Peritoneal Sarcomatosis. Peritoneal Surface Malignancy Experts Meeting. Athens 8-9/5/2015

 291. Μπουγιούκας Γ, Τούμπουρας Μ, Τέντες Α, Ανθεμίδης Η, Λαζαρίδης Δ. Π. Η χρησιμοποίηση του ενδοαορτικού ασκού σε ασθενή με μετεγχειρητική καταπληξία. Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσ/νίκης, 15/11/84

 292. Μπουγιούκας Γ, Σπανός Π, Τέντες Α, Παπακωνσταντίνου Χρ, Λαζαρίδης Π, Λαζαρίδης Δ. Π. Αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδος με διατήρηση της οπισθίας γλωχίνος, των τενοντίων χορδών και των θηλοειδών μυών. Ανακοίνωση στην Ιατρική Εταιρεία Θεσ/νίκης, Πρακτικά Εταιρείας, Μάϊος 1985

 293. Α. Ν. Κριτσέλης, Η. Ευσταθίου, Α. Τέντες, Σ. Γαβριήλ, Δ. Σαμπάνης. Καρκίνωμα κύστης κόκκυγος. Επιστημονική Συνεδρία 6/12/05, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 294. A. A. Tentes, Th. Palaskas, K. Stamou, Ch. Stoforos, N. Pallas, C. Karamveri, D. Kyziridis, C. Christakis. Cytoreductive surgery combined with HIPEC in newly diagnosed and recurrent ovarian cancer. European Journal of Gynaecological Oncology