Νέα

Soft tissue sarcomas: 20 years’ experience

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Cancer Biology and Treatment η εργασία με τίτλο: D. Kyziridis, A. Kalakonas, P. Bangeas, GI Hotza, M. Karageorgos, A. A. Tentes. Soft tissue sarcomas: 20 years’ experience. J Cancer Biol Treat 2024, 9: 020 doi: 10.24966/CBT-7546/100020, που αφορά την 20-ετή εμπειρία στην χειρουργική των σαρκωμάτων των μαλακών μορίων.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email