Νέα

Ψευδομύξωμα του περιτοναίου χαμηλής κακοήθειας

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Oncology το άρθρο με τίτλο “Low-Grade Pseudomyxoma Peritonei Behaving as a High-Grade Disease: A Case Series and Literature Review”, από τους Μπαγγέα Π, Κυζιρίδη Δ, Καλακώνα Α, Τέντε Α. Α.

Το άρθρο πραγματεύεται την εμπειρία σε ψευδομύξωμα του περιτοναίου χαμηλής κακοήθειας, που συμπεριφέρεται σαν νόσημα υψηλής κακοήθειας.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email