Νέα

Νέες Τεχνικές: Κυτταρομειωτική Χειρουργική με Ταυτόχρονη Διεγχειρητική Υπέρθερμη Χημειοθεραπεία

Νέες Τεχνικές: Κυτταρομειωτική Χειρουργική με Ταυτόχρονη Διεγχειρητική Υπέρθερμη Χημειοθεραπεία

Στις 20 Οκτωβρίου 2019, ο Δρ. Τέντες συμμετείχε με διάλεξη στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Κλινική-Χειρουργική Ανατομία” με τίτλο “Νέες Τεχνικές: Κυτταρομειωτική Χειρουργική με Ταυτόχρονη Διεγχειρητική Υπέρθερμη Χημειοθεραπεία”, που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από την έδρα της Ανατομίας.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email