Νέα

Μηχανισμοί ανάπτυξης της περιτοναϊκής κακοήθειας

Μηχανισμοί ανάπτυξης της περιτοναϊκής κακοήθειας

Ο Δρ. Τέντες συμμετείχε ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής, μαζί με τον Paul H. Sugarbaker, στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας και Μαστολογίας με την Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ, την 15/5/2021 που είχε τίτλο “Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο γυναικολογικό καρκίνο”, με δύο παρουσιάσεις, από τις οποίες η πρώτη είχε θέμα “Μηχανισμοί ανάπτυξης της περιτοναϊκής κακοήθειας” και η δεύτερη “Ιστορία-κανόνες προστασίας-φάρμακα ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας”, καθώς επίσης με την παρουσίαση ενός video χειρουργείου από προσωπικό περιστατικό ψευδομυξώματος του περιτοναίου. Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής του σεμιναρίου ήταν οι καθηγητές Μαιευτικής-Γυναικολογίας του ΑΠΘ, κ. κ. Κ. Δίνας και Α. Παπανικολάου και υπεύθυνος οργάνωσης ο Α. Λυμπέρης.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email