Καρκίνος του παχέος εντέρου και ορθού

καρκίνος του παχέος εντέρου και πρωκτού

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού και η σύγχρονη αντιμετώπιση των νόσων:

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και ορθού (πρωκτού) αντιμετωπίζεται με τον πλέον ριζικό τρόπο. Σε περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου για υποτροπή της νόσου, χωρίς περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, συνδυάζεται με υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, η οποία έχει ως στόχο την πρόληψη ανάπτυξής της.

Σχετικές δημοσιεύσεις του Δρ. Τέντε:

  1. Glehen O, Kwiatkowski F, Sugarbaker PH, Elias D, Levine EA, De Simone M, Barone R, Yonemura Y, Cavaliere F, Quenet F, Gutman M, Tentes A. A, Lorimier G, Bernard JL, Bereder JM, Porcheron J, Gomez-Portilla A, Shen P, Deraco M, Rat P. Cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for the management of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: a multi-institutional study. J Clin Oncol 2004, 22: 3284-3292 [Προβολή]

  2. A. A. Tentes, S. Kakolyris, N. Pallas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, G. Zorbas, P. Sarlis. Preliminary results with the use of hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy or systemic chemotherapy in high-risk colorectal cancer patients. Transl Gastrointest Cancer 2012, doi: 10.3978/j.issn.2224-4778.2012.10.02 [Προβολή]

  3. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, E. Samanta, E. Evodia. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal carcinomatosis from rectal cancer. Hell Surg Oncol 2015, 6: 43-47 [Προβολή]

  4. Α. Α. Τέντες, Κ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Χ. Καραμβέρη, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Χρηστάκης. Επιβίωση και μετεγχειρητικά αποτελέσματα επί επεμβάσεων για ορθο-κολικό καρκίνο. Ανάλυση 818 περιστατικών (1987-2014). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31/3-2/4/2016

  5. Α. Α. Τέντες, Κ. Στάμου, Ν. Πάλλας, Χ. Καραμβέρη, Δ. Κυζιρίδης, Χ. Χρηστάκης. Κυτταρομείωση και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία σε περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνο ορθού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31/3-2/4/2016

Σχετικό ερευνητικό έργο του Δρ. Τέντε:

  1. Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη της επίδρασης του ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου αριστερής εντόπισης. Ανακοίνωση στο 6ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Α. Α. Τέντες, Σ. Μαρκακίδης, Χ. Μίρελης, Γ. Βελούδης. Καρκίνος παχέος εντέρου αριστερής εντόπισης, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 140

  2. Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη της επίδρασης της ολικής εκτομής του μεσο-ορθού στον καρκίνο του ορθού

  3. Προοπτική μελέτη φάσης ΙΙΙ της επίδρασης της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον τοπικά προχωρημένο ορθο-κολικό καρκίνο

Σχετικό συγγραφικό έργο του Δρ. Τέντε:

  1. Α. Α. Τέντες. Χειρουργική θεραπεία ηπατικών μεταστάσεων από ορθο-κολικό καρκίνο, Θέματα Ογκολογίας 2003, Ι. Σπηλιώτης, Α. Ρογδάκης, Χ. Χρηστάκης, Α. Χριστοπούλου (εκδ)

  2. Τοπικο-περιοχικές θεραπείες στην Ογκολογία. Ι. Σπηλιώτης, Ο. Ζώρας, Α. Τέντες. Ορθο-κολικός καρκίνος. Ο ρόλος της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (HIPEC), 2016, σελ.42-45