Νέα

Έχουμε αποδείξεις για τη υπεροχή της HIPEC;

Έχουμε αποδείξεις για τη υπεροχή της HIPEC;

Στις 6/10/2018 ο ιατρός συμμετείχε με ομιλία στο 3ο Επιστημονικό Forum “Ογκολογία: Quo Vadis?” με διάλεξη που είχε θέμα: “Έχουμε αποδείξεις για τη υπεροχή της HIPEC;” 

Το θέμα αφορούσε την χρησιμότητα της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης από ορθο-κολικό καρκίνο.

Tweet Like Share Share Pin it Email