Νέα

Η Αντιμετώπιση του Ινοπεταλιακού Καρκίνου του Ήπατος

Η Αντιμετώπιση του Ινοπεταλιακού Καρκίνου του Ήπατος

Πρόσφατα έγινε δεκτό το άρθρο μας στο περιοδικό Journal of Gastrointestinal Cancer, το οποίο αφορά την κυτταρομειωτική χειρουργική σε συνδυασμό με HIPEC στην αντιμετώπιση του ινοπεταλιακού καρκίνου του ήπατος, που αποτελεί ένα πολύ σπάνιο τύπο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, το οποίο συνήθως υποτροπιάζει με τοπικο-περιοχικό τρόπο. Η περίπτωση αυτή αποτελεί την δεύτερη παγκόσμια δημοσίευση με την παραπάνω θεραπευτική επιλογή.

 

Tweet Like Share Share Pin it Email